settings icon
share icon
Otázka

Zaznamenává Bible smrt apoštolů? Jak zemřel každý jeden apoštol?

Odpověď


Jediný apoštol, kterého smrt je zaznamenána v Bibli, je Jakub (Skutky 12:2). Král Herodes Jakuba "Popravil mečem,", možná ho sťal. Okolnoti smrti u ostatních apoštolů vypráví církevní tradice neboli mýty, takže bychom jim (jak jsou popsány dolů) neměli přidávat příliš důležitost. Nejznámější církví přijata tradice související se smrtí apoštola je, že apoštol Peter byl ukřižován dole hlavou na kříži ve tvaru X v Římě podle Ježíšova proroctví (Jan 21:18). Následují nejznámější "mýty" týkající se smrti ostatních apoštolů.

Matouš byl mučedník v Etiopii, byl zabit mečem. Jan byl také mučedník - vařený v obrovské míse s vroucím olejem, během vlny pronásledování v Římě. Avšak zázrakem přežil. Jan byl pak odsouzen na nucené práce v dolech na ostrově Patmos. Později byl apoštol Jan propuštěn a vrátil se do dnešního Turecka. Zemřel starý, jediný z apoštolů přirozenou smrtí.

Jakub, Ježíšův brat, (oficiálně nebyl apoštolem), vedl Jerusalémskou církev. Byl shozen z jihovýchodního vrcholku chrámu (nad 100 stop) po té co odmítl popřít jeho víry v Krista. Když zjistili, že pád přežil, jeho nepřátele ho utloukli holemi. Předpokládá se, že to je stejný vrcholek, kde satan vzaj Ježíše když ho pokoušel.

Bartoloměj, také známý jako Natanael, byl misionářem v Asii. Svědčil v dnešním Turecku a byl umučen za jeho kázání v Armenii, zbičován. Ondřej byl ukřižován v Řecku na kříži ve tvaru X. Po hroznom bičování od sedmi vojáků ho uvázali provazy na kříž aby prodloužili jeho bolest. Jeho následovníci referovali, že když byl veden ke kříži, Ondřej ho pozdravil slovy: "Dlouho jsem toužil a čakal tuto šťastnou hodinu. Kříž byl vysvěcen Kristovým tělem když na něm viselo." Pokračoval kázat jeho trýznitelům dva dny než zemřel. Apoštol Tomáš byl ubodán kopí v Indii během jedné z jeho misijních cest aby tam vytvořil církev. Matěj, apoštol zvolen aby nahradil zrádce Jidáše Iškariotského, byl ukamenován a sťat. Apostol Pavel byl mučen a pak sťat zlým imperátorem Nerem v Římě 67 po Kr. Jsou i "mýty", týkající se ostatních apoštolů, no žádný z nich není důvěryhodný historický pramen nebo něco spolehlivého.

Není tak důležité, jak zemřeli apoštolové. Co je důležité, je fakt, že byli ochotni zemřít pro svou víru. Kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, učedníci by to věděli. Lidé by neumírali za něco, o čem věří že je lež. Skutečnost, že všichni apoštolové byli ochotni zemřít hroznou smrtí, odmítli vzdát se víry v Krista, je obrovský důkaz, že byli skutečně svědky vzkříšení Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Zaznamenává Bible smrt apoštolů? Jak zemřel každý jeden apoštol?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries