settings icon
share icon
Otázka

Jakých je sedm smrtelných hříchů?

Odpověď


Sedm smrtelných hříchů je seznam, který byl původně používán v raném křesťanském učení. Jeho smyslem bylo vzdělávat a dát křesťanům instrukce ohledně lidského tíhnutí k hříchu. Častý omyl je, že těchto sedm hříchů je neodpustitelných. Bible jasně učí, že jediným hříchem, který Bůh neodpustí, je setrvávání v nevíře, protože se rovná odmítání jediného prostředku k obdržení odpuštění – Ježíše Krista a jeho smrti na kříži místo nás.

Je tedy koncept sedmi smrtelných hříchů biblický? Ano i ne. Přísloví 6:16-19 říká: „Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: 1) povýšené oči, 2) prolhaný jazyk, 3) ruce mordující nevinné, 4) srdce, jež chystá hanebné plány, 5) nohy pospíchající páchat zlo, 6) křivopřísežníka, který klam šíří, a 7) rozsévače svárů mezi bratřími.“ Tento seznam nicméně neodpovídá tomu, co si pod pojmem „sedm smrtelných hříchů“ představuje většina lidí.

Seznam sedmi smrtelných hříchů, jak jej v 6. století sepsal papež Řehoř I. Veliký, sestává z následujících hříchů: pýcha, závist, obžerství (či nestřídmost), smilstvo, hněv, lakomství a lenost. Přestože to jsou bezesporu hříchy, v Bibli se o nich nikdy nemluví jako o „smrtelných hříších“. Tradiční seznam sedmi smrtelných hříchů může sloužit jako dobrý způsob k utřídění mnoha různých existujících hříchů. Téměř každý hřích se dá zařadit do jedné z těchto sedmi kategorií. Co je ale důležitější je uvědomit si, že těchto sedm hříchů není o nic více „smrtelných“ než každý jiný hřích. Každý hřích má za následek smrt (Římanům 6:23). A buď chvála Bohu, že skrze Ježíše Krista mohou být všechny hříchy, včetně oněch „sedmi smrtelných hříchů“, odpuštěny (Matouš 26:28; Skutky 10:43; Efezským 1:7).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jakých je sedm smrtelných hříchů?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries