settings icon
share icon
Otázka

Co je sedm pečetí a sedm polnic ve knize Zjevení?

Odpověď


Sedm pečetí (Zjevení 6:1-17, 8:1-5), sedm polnic (Zjevení 8:6-21, 11:15-19), a sedm koflíků (Zjevení 16:1-21) jsou tři po sobě následující série Božích soudů posledních dob. Soudy se stávají progresivně jak jdou poslední časy čím dál víc horšími a zničujícejšími. Sedm pečetí, polnic a koflíků na sebe navazují. Sedm pečetí předchází sedmi polnicím (Zjevení 8:1-5), a sedm polnic předchází sedmi koflíkům (Zjevení 11:15-19, 15:1-8).

První čtyři ze sedmi pečetí jsou známé jeko čtyři jezdci z apokalypsy. První pečeť uvádí antikrista (Revelation 6:1-2). Druhá pečeť vyvolává velkou válku (Zjevení 6:3-4).Třetí ze sedmi pečetí způsobuje hladomor (Zjevení 6:5-6), a ta další válčení (Zjevení 6:7-8).

Pátá pečeť nám vypráví o těch, kteří budou umučeni pro svou víru v Krista během posledních časů (Zjevení 6:9-11). Bůh slyší jejich křik po spravedlnosti a doručí ji v Jeho čas - ve formě šesté pečeti, spolu se soudy polnic a koflíků. Když se otevře šestá ze sedmi pečetí, objeví se ničivé zemětřesení a způsobí masivní rozvrat a hrozné zpustošení - spolu s neobvyklými astronomickými jevy (Zjevení 6:12-14). Ti, kteří přežijí, budou mít důvod volat "Padněte na nás a ukryjte nás před tváří Toho, který sedí na trůnu, a před hněvem toho Beránka! Neboť přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo může obstát?" (Zjevení 6:16-17).

Sedm polnic je popsáno v Zjevení 8:6-21. Sedm polnic je vlasně "obsahem" sedmé pečeti (Zjevení 8:1-5). První polnice způsobí krupobití a oheň, který zničí většinu rostlin světa (Zjevení 8:7). Druhá polnice přinese něco jako meteor, který praští do oceánu a způsobí smrt velké části mořského života (Zjevení 8:8-9). Třetí polnice je podobná druhé, jenomže vmísto oceánů zachvátí světová jazera a řeky (Zjevení 8:10-11).

Čtvrtá ze sedmi polnic způsobí zatmění slunce a měsíce (Zjevení 8:12). Pátá polnice způsobí pohromu "kobylek", které budou atakovat a mučit lidstvo (Zjevení 9:1-11). Šestá polnice rozváže armii démonů, která pobije třetinu lidstva (Zjevení 9:12-21). Sedmá polnice vyvolá sedm andělů s sedmi miskami Božího hněvu (Zjevení 11:15-19, 15:1-8).

Soudy sedmi koflíků jsou popsány v Zjevení 16:1-21. Soudy sedmi koflíků jsou vyvolány sedmou polnicí. První koflík způsobí bolestivé vředy které propuknou na lidech (Zjevení 16:2). Druhý koflík bude mít za následek smrt všeho živého v moři (Zjevení 16:3). Třetí koflík způsobí, že se řeky promění v krev (Zjevení 16:4-7). Čtvrtý ze sedmi koflíků způsobí že slunce bude hřát více a způsobí tím velkou bolest (Zjevení 16:8-9). Pátý koflík způsobí velkou tmu a zintenzivní bolesti z prvního koflíku (Zjevení 16:10-11). Šestý koflík bude mít za následek usušení řeky Eufrat a shromáždění antikristových vojsk do armagedonského boje (Zjevení 16:12-14). Sedmý koflík povede zapříčiní ničivé zemětřesení a poté obrovské kamenné krupobití (Zjevení 16:15-21).

Zjevení 16:5-7 hovoří "Jsi spravedlivý, Pane, který jsi, který jsi byl a který budeš, že jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatých a proroků, a ty jsi jim dal pít krev, neboť si to zaslouží. ... Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé."

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je sedm pečetí a sedm polnic ve knize Zjevení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries