settings icon
share icon
Otázka

Je scientologie křesťanství nebo kult?

Odpověď


Scientologie jako náboženství se dá shrnout jen velmi těžko. Scientologie získala na popularitě díky některým Hollywoodským celebritám, které se k němu přidali. Scientologii založil v roce 1953 spisovatel L. Ron Hubbard. Pouhé čtyři roky předtím prohlásil: „Rád bych založil nějaké náboženství – v tom jsou opravdové peníze.“ A tam také přišel ke jmění – Hubbard se stal multimilionářem.

Scientologie učí, že lidstvo je nesmrtelná bytost (zvaná thetan), která nepochází z této planety, a že člověk je uvězněn hmotou, energií, prostorem a časem. Spasení či vysvobození podle scientologů probíhá skrze proces zvaný „auditing“, pomocí nějž jsou odstraněny „engramy“ (v podstatě vzpomínky na prožitou bolest a nevědomí, které vytváří blok, přes nějž energie nedokáže projít). Auditing je zdlouhavý proces, který může stát stovky tisíc dolarů. Jakmile jsou všechny engramy odstraněny, dokáže thetan zase ovládat hmotu, energii, prostor a čas, namísto toho, aby byl jimi ovládán. Každý thetan se převtěluje až do okamžiku, kdy dosáhne tohoto vysvobození.

Scientologie je velmi nákladné náboženství. Každý aspekt scientologie je zpoplatněn. Proto jsou řady scientologů naplněny pouze majetnými lidmi. Je to rovněž velmi přísné náboženství a velmi přísně trestá ty, kdo by se snažili opustit jeho nauku či zanechat členství. Její „písma“ tvoří výhradně spisy a učení L. Rona Hubbarda.

Přestože scientologové prohlašují, že je jejich nauka v souladu s křesťanstvím, Bible vyvrací naprosto každý z jejich článků víry. Bible učí, že Bůh je jediný a svrchovaný stvořitel vesmíru (Genesis 1:1), lidstvo bylo stvořeno Bohem (Genesis 1:27), jediné spasení, které nám je dáno, je pouze milostí skrze víru v Ježíše Krista a Jeho dílo (Filipským 2:8), že spasení je dar, který je nám dán zdarma a lidstvo si jej nemůže zasloužit (Efezským 2:8-9), a že Ježíš Kristus je živý, sedí po pravici Boha Otce (Skutky 2:33; Efezským 1:20; Židům 1:3), a čeká na chvíli, kdy k sobě shromáždí všechny své lidi, aby s Ním pobývali navěky v nebi. Všichni ostatní budou uvrženi do velmi reálného pekla, a budou od Boha odděleni po celou věčnost (Zjevení 20:15).

Scientologie kategoricky popírá existenci Boha, jak jej známe z Bible, i existenci nebe a pekla. Pro scientology byl Ježíš Kristus jenom dobrý učitel, který byl naneštěstí omylem poslán na smrt. Scientologie se rozchází s biblickým křesťanstvím v každém důležitém bodu. Některé z nejzásadnějších rozdílů zde uvádíme.

Bůh: Scientologie věří tomu, že je mnoho bohů a že někteří bohové jsou nad jiné bohy. Biblické křesťanství naproti tomu uznává jednoho jediného Boha, který se nám dal poznat prostřednictvím Bible a skrze Ježíše Krista. Ti, kdo v Něj věří, nemohou věřit falešnému konceptu Boha tak, jak jej vyučuje scientologie.

Ježíš Kristus: Stejně jako ostatní kulty, i scientologie popírá Kristovo božství. Namísto biblického pohledu na to, kdo je Kristus a co vykonal, mu připisují úlohu menšího boha, který za ta léta nabyl legendárního statusu. Bible jasně učí, že Ježíš byl Bůh v těle, a díky svému vtělení se mohl stát dokonalou obětí za náš hřích. Jen skrze Kristovu smrt a vzkříšení můžeme mít naději věčného života s Bohem (Jan 3:16).

Hřích: Scientologie věří v to, že člověk je svou podstatou dobrý a že je opovržlivé a zcela znevažující říkat komukoliv, že musí činit pokání, anebo že je zlý. Na druhou stranu Bible nám jasně říká, že každý člověk je hříšný a jediná naděje spočívá v tom, že přijme Krista jako svého Pána a Spasitele (Římanům 6:23).

Spasení: Scientologové věří v reinkarnaci a v to, že osobní spasení spočívá ve vysvobození od cyklu narození a smrti, spojených s reinkarnací. Věří tomu, že náboženské praktiky všech náboženství jsou univerzální cestou k moudrosti, pochopení a spasení. V protikladu k tomuto tvrzení Bible učí, že existuje pouze jediná cesta spasení, a to skrze Ježíše Krista. Sám Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6).

Porovnáme-li tedy scientologická učení s Biblí, zjistíme, že toho mají velmi málo společného, dá-li se o shodě vůbec mluvit. Scientologie pouze odvádí od Boha a věčného života. I když se někdy scientologie schovává za křesťanské fráze, je ve skutečnosti diametrálně odlišná od křesťanství a je s ním v přímém protikladu v každé klíčové otázce. Scientologie je zcela jasně a zřetelně nebiblická, a není to křesťanství.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je scientologie křesťanství nebo kult?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries