settings icon
share icon
Otázka

Jsem rozvedený / rozvedená. Mohu se podle Bible znovu oženit / provdat?

Odpověď


Často dostáváme otázky typu „Z takového a takového důvodu jsem se rozvedl/-a. Mohu se znovu oženit/vdát?“ „Jsem dvakrát rozvedena – poprvé jsem se rozvedla kvůli manželově nevěře, podruhé kvůli neshodám. Chodím s mužem, který je třikrát rozvedený – první rozvod byl kvůli neshodám, druhý kvůli jeho nevěře, třetí kvůli manželčině nevěře. Můžeme se vzít?“ Nalézt odpověď na tyto a jim podobné otázky není snadné, protože Bible nám nesděluje příliš podrobností, co se týče různých situací a manželství po rozvodu.

Co ale víme jistě, je to, že Boží plán pro manželství je celoživotní soužití dvou partnerů (Genesis 2:24; Matouš 19:6). Jediným konkrétním důvodem pro opětovný vstup do manželství po rozvodu je případ rozvodu kvůli cizoložství (Matouš 19:9), a i to je mezi křesťany předmětem velkých debat. Další možností je opuštění – když nevěřící člověk opustí svého věřícího partnera (1 Korintským 7:12-15). Ani v této pasáži se ale nemluví o opětovném vstupu do manželství, pojednává pouze o závazku, kdy v manželství setrvávat a kdy ne. Rovněž se zdá, že fyzické, sexuální nebo závažné citové zneužívání je dostatečným důvodem k rozvodu a snad i následnému novému manželství. Ani v tomto však Bible není konkrétní.

Jistě tedy víme dvě věci. To, že Bůh nenávidí rozvod (Malachiáš 2:16), a to, že je milosrdný a odpouští. Každý rozvod je důsledkem hříchu, buď na straně jednoho z partnerů, nebo na obou stranách. Může Bůh odpustit rozvod? Zcela jistě ano! Rozvod není méně odpustitelný než jakýkoli jiný hřích. Odpuštění všech hříchů je dosažitelné skrze víru v Ježíše Krista (Matouš 26:28; Efezským 1:7). Jestliže tedy Bůh odpouští hřích rozvodu, znamená to, že se můžeš znovu oženit či vdát? Ne tak úplně. Někdy Bůh povolává k tomu, aby byli svobodní (1 Korintským 7:7-8). Svobodný život (tj. bez manžela / manželky) bychom neměli chápat jako prokletí či trest, ale naopak jako příležitost ke službě Bohu celým srdcem (1 Korintským 7:32-36). Boží Slovo nám nicméně říká, že je lepší vstoupit do manželství, než hořet touhou (1 Korintským 7:9). Možná se to týká i opětovného vstupu do manželství po rozvodu.

Takže můžeš nebo měl/-a bys uzavřít nové manželství? Na tuto otázku nedokážeme odpovědět. Koneckonců je to mezi tebou, tvým potenciálním nastávajícím partnerem a hlavně Bohem. Jediná rada, kterou ti můžeme dát, je ta, aby ses modlil a prosil Boha o moudrost, abys věděl, co máš dělat (Jakub 1:5). Modli se s otevřenou myslí a upřímně popros Pána, aby ti vložil do srdce své touhy (Žalm 37:4). Hledej Boží vůli (Přísloví 3:5-6) a následuj jeho vedení.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jsem rozvedený / rozvedená. Mohu se podle Bible znovu oženit / provdat?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries