settings icon
share icon
Otázka

Jak mohu porozumět knize Zjevení?

Odpověď


Klíčem k výkladu Bible, zejména knihy Zjevení, je mít konzistentní hermenautiku. Hermenautika je učení o principech výkladu. Jinými slovy, je to způsob jakým vykládáme Písmo. Normální hermenautika nebo normální interpretace Písma znamená, že když verš anebo pasáž jsou zrozumitelné - autor nepoužil obrazného jazyka - tak by se to mělo chápat doslovně, v normálním významu. Nemáme hledat jiné významy jestli věta má (normální) smysl. A také nemáme zduchovňovat Písmo přiřaďujíc slovům nebo frázím významy, když je jasné že autor pod vedením Ducha Svatého to myslel tak jak to psal.

Příkladem je Zjevení 20. Mnozí přiřazují různé významy tisícročnému království. Text vůbec žádným způsobem nenaznačuje, že by se tisíc let týkalo něčoho jiného jako období trvajícího tisíc let.

Jednoduchý přehled Zjevení nacházíme v Zjevení 1:19. V první kapitole mluví vzkříšen a vyvýšen Kristus Janovi. Kristus Janovi praví: "Zapiš věci, které jsi viděl, a ty, které jsou i které se mají dít potom." Věci, které Jan už viděl jsou zapsané v první kapitole. Věci "které jsou" (staly se za Janových dní) jsou zapsané v kapitolách 2-3 (dopisy zborům). Věci "které se stanou" (v budoucnu) jsou zapsané v kapitolách 4-22.

Obecně řečeno, kapitoly 4-18 ze Zjevení pojednávají o Božích soudech lidstva na zemi. Tyto soudy se netýkají církve (1 Tessalonicenským 5:2,9). Před tím, než ty soudy začnou, církev bude přemístěna ze země v události zvané vutržení (1 Tessalonicenským 4:13-18; 1 Korintským 15:51-52). Kapitoly 4-18 popisují čas "Jakobova soužení" - soužení Izraele (Jeremiáš 30:7; Daniel 9:12, 12:1). Je to také čas když Bůh bude soudit nevěřící za jejich vzpouru vůčin Němu.

Kapitola 19 popisuje návrat Krista s církví, Kristovou nevěstou. On porazí šelmu a falešného proroka a vrhne je do ohnivého jezera V dvadsáté kapitole sváže Kristus satana a vrhne ho do propasti. Poté Kristus založí své království na zemi, které bude trvat 1000 let. Na konci těch 1000 let bude satan propuštěn a povede vzpouru vůči Bohu. Rychle bude poražen a také uvrhnut do ohnivého jezera. Pak nastane konečný soud, soud všech nevěřících, když budou také uvrhnuti do ohnivého jezera.

Kapitoly 21 a 22 popisují co je nazýváno věčností. V těchto kapitolách nám Bůh říká jak bude vypadat věčnost s Ním. Kniha Zjevení pochopitelná. Bůh by nám ji nedal kdyby byl její význam zcela záhadou. Klíčem k pochopení Knihy Zjevení je vyložit ji tak doslovně jak je to jen možné - ona říká co mylí a myslí co říká.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mohu porozumět knize Zjevení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries