settings icon
share icon
Otázka

Jak funguje spojení psychologie a biblického poradenství?

Odpověď


Světská psychologie je založena na výuce psychoanalytiků, jakými byli třeba Sigmund Freud, Carl Jung a Carl Rogers. Biblické, neboli „nutetické“ poradenství, je založeno čistě na Božím slovu. Biblické poradenství nahlíží a Písma jako na dostatečný prostředek k tomu, aby byli Boží děti vyzbrojeny pro každé dobré dílo (2. Timoteovi 3:17). Bibličtí poradci učí, že základní problém člověka je svou povahou duchovní; proto ateističtí psychologové, kteří jsou sami duchovně mrtví, nedokáží na stav člověka správně nahlížet.

Bylo by dobré rovněž zmínit, že takzvané „křesťanské poradenství“ je něco jiného než „biblické poradenství“, a to v tom, že křesťanské poradenství často používá světskou psychologii jako přídavek k Bibli. Tím netvrdíme, že křesťanské poradenství není rovněž biblické, jen je třeba je odlišit. Křesťanští poradci jsou často křesťané, kteří do svého poradenství integrují světskou psychologii. Biblické, či nutetické, poradenství odmítá světskou psychologii jako celek.

Většina psychologie je svou povahou světská. Světský humanismus hledí na lidstvo jako na nejvyšší standard pravdy a morálky, a odmítá víru, nadpřirozeno, a Bibli. Světská psychologie je tedy lidská snaha o porozumění a opravu duchovní stránky člověka, aniž by ovšem duchovno přímo zmiňovala či uznávala.

Bible říká, že lidstvo je jedinečným Božím stvořením, že jsme stvořeni k obrazu Božímu (Genesis 1:26; 2:7). Bible se výslovně zabývá duchovní stránkou člověka, včetně jeho pádu do hříchu, následků hříchu a současného vztahu člověka k Bohu.

Světská psychologie je postavena na konceptu, že člověk je v zásadě dobrý, a že odpověď na své problémy má každý sám v sobě. Bible nám ohledně stavu člověka maluje zcela jiný obrázek. Člověk není „v zásadě dobrý“; naopak je „mrtvý ve svých vinách a hříších“ (Efezským 2:1), a neobnovené srdce je „nejzrádnější a nenapravitelné“ (Jeremiáš 17:9). Biblický poradce tedy zastává dramaticky rozdílný přístup: místo hledání řešení duchovního problému v mysli každého člověka, snaží se konfrontovat hřích, získat moudrost shůry (Jakub 3:17) a použít v dané situaci Boží Slovo.

Bibličtí poradci, na rozdíl od psychoterapeutů a některých křesťanských poradců, považují Bibli za jediný podklad pro důkladný a podrobný přístup k poradenství. (2. Timoteovi 3:15-17; 2. Petr 1:4). Biblické poradenství si klade za cíl nechat Boha, ať sám promlouvá skrze své Slovo. Biblické poradenství chce pomáhat láskou pravého a živého Boha; láskou, která si poradí s hříchem a vede k poslušnosti.

Psychoterapie se zakládá na potřebách. Potřeba sebeúcty, lásky, potřeba být přijat a potřeba důležitosti jsou na seznamu potřeb nejvýše. Má se za to, že jsou-li tyto potřeby vyplněny, lidé jsou šťastní, laskaví a mravní; jsou-li tyto potřeby nenaplněny, lidé se cítí špatně, nenávidí ostatní a jsou nemorální. Biblické poradenství učí tomu, že opravdové naplnění a štěstí jsou možné jen díky vztahu s Bohem a tehdy, když usilujeme o zbožnost. Nezáleží na tom, kolik psychoterapeutických sezení absolvujeme, stejně neudělají například ze sobce člověka nesobeckého. Poslušní Boží služebníci budou na druhou stranu naplněni svým radostným, nesobeckým dáváním (2. Korintským 9:7).

Jak tedy funguje spojení psychologie a biblického poradenství? Stručně a krátce řečeno, nefunguje. Světská psychologie začíná a končí u člověka a jeho lidských představ. Opravdové biblické poradenství klienta nasměruje ke Kristu a k Božímu Slovu. Biblické poradenství je pastorační činnost, je to výsledek duchovního daru povzbuzování, a jejím smyslem není zvýšit sebeúctu, ale osobní posvěcení.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak funguje spojení psychologie a biblického poradenství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries