settings icon
share icon
Otázka

Co se má podle proroctví o konci časů stát?

Odpověď


Bible mluví o posledních časech docela hodně. Téměř každá biblická kniha obsahuje proroctví o posledních časech. Vzít a seřadit všechna tato proroctví může být složité. Tady je krátký přehled toho, co Bible říká o událostech na konci časů.

Kristus vyjme všechny znovuzrozené věřící, kteří jsou součástí Církve (tj. novozákonní svaté) z této země, a to prostřednictvím události, zvané vytržení (1 Tesalonickým 4:13-18; 1 Korintským 15:51). Tito věřící budou u Kristova soudného stolce buď odměněni za dobré dílo a službu po dobu jejich působení na zemi, nebo o svou odměnu přijdou – nikoli o věčný život – za svou neposlušnost a nedostatečnou službu (1 Korintským 3:11-15; 2 Korintským 5:10).

K moci se dostane Antikrist (šelma) a na sedm let podepíše s Izraelem mírovou dohodu (Daniel 9:27). Tento sedmiletý časový úsek je znám jako období soužení. Po dobu soužení budou po světě strašlivé války, hladomory, pohromy a přírodní katastrofy. Bůh bude vylévat svůj hněv na hřích, zlo a zkaženost. Během soužení se také objeví čtyři apokalyptičtí jezdci, sedm pečetí, polnic a soud sedmi číší.

Asi v polovině oněch sedmi let Antikrist poruší mírovou smlouvu s Izraelem a povede proti němu válku. Dojde k ohavnosti zpustošení a Antikrist v chrámu vystaví k uctívání svou podobiznu (Daniel 9:27; 2 Tesalonickým 2:3-10). Druhá polovina soužení je známa jako „velké soužení“ (Zjevení 7:14) a „čas Jákobových těžkostí“ (Jeremiáš 30:7).

Na konci sedmiletého období soužení povede Antikrist poslední útok na Jeruzalém, který vyvrcholí bitvou v údolí Armageddon. Ježíš Kristus se vrátí, zničí Antikrista a jeho vojska a uvrhne je do ohnivého jezera (Zjevení 19:11-21). Kristus potom na 1000 let spoutá Satana v propasti a po oněch tisíc let bude vládnout svému pozemskému království (Zjevení 20:1-6).

Na konci tohoto tisíce let bude Satan propuštěn, znovu poražen a potom uvržen do ohnivého jezera (Zjevení 20:7-10). Kristus bude soudit všechny nevěřící (Zjevení 20:10-15) na soudu velkého bílého trůnu, a uvrhne je do ohnivého jezera. Potom Kristus ohlásí Nové Nebe, Novou Zemi a Nový Jeruzalém – místo věčného přebývání věřících. Tam už nebude ani hřích, ani smutek nebo smrt (Zjevení kapitoly 21-22).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co se má podle proroctví o konci časů stát?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries