settings icon
share icon
Otázka

Může být křesťan prokletý? Dopustil by Bůh kletbu na věřícím?

Odpověď


Bible nám říká, že „vrabec přeletí, vlaštovka se mihne, bezdůvodná kletba k cíli nedojde“ (Přísloví 26:2). To znamená, že žádné pošetilé kletby nebudou mít sebemenší vliv. Bůh nedovolí, aby na Jeho dětech spočinula kletba. Bůh je svrchovaný. Nikdo nemá moc k tomu, aby proklel to, co Bůh požehnal. Bůh je jediný, který může vynést soud.

„Zaříkání“ nebo „kouzla“ jsou v Bibli vždy popisovány negativně. Deuteronomium 18:10-11 započítává ty, kdo zaříkávají, mezi lidi, kteří se dopouštějí dalších „ohavností před Hospodinem“, jako je obětování dětí, čarodějnictví, věštění, jasnovidectví nebo nekromancie (tj. radit se s mrtvými). Micheáš 5:2 říká, že Bůh zničí čarodějnictví i s těmi, kdo zaříkávají. Zjevení 18:2 říká o zaříkávání, že bude součástí podvodu, který bude provozovat antikrist a „veliké město Babylon“ (v. 21-24). Přestože míra klamu v posledních časech bude tak velká, že by byli oklamáni i Boží vyvolení, kdyby je Bůh neochránil (Matouš 24:24), Bůh nakonec zcela zničí Satana, antikrista a ty, kdo je následují (Zjevení kapitoly 19-20).

Křesťan se narodil nově, jako zcela nový člověk v Ježíši Kristu (2. Korintským 5:17), a jsme nyní v ustavičné přítomnosti Ducha svatého, který v nás žije, a pod jehož ochranou se nacházíme (Římanům 8:11). Nemusíme se obávat, že na nás někdo uvrhne nějakou pohanskou kletbu. Vúdú, čarodějnictví, kouzla a kletby nad námi nemají žádnou moc, protože jsou všechny dílem Satana, a my víme, že „ten, který je ve vás (Kristus), je totiž větší než ten, který je ve světě (Satan)“ (1. Jan 4:4). Bůh nad ním zvítězil, a my teď můžeme svobodně a beze strachu Boha uctívat (Jan 8:36). „Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“ (Žalm 27:1).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Může být křesťan prokletý? Dopustil by Bůh kletbu na věřícím?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries