settings icon
share icon
Otázka

Proč bychom měli studovat Starý zákon?

Odpověď


Bible je progresivní zjevení. Pokud vynecháte první polovinu jakékoli dobré knihy a pokusíte se dokončit ji; bude pro vás těžké pochopit postavy, spiknutí a konec. Stejným způsobem, je Nový Zákon zcela pochopitelný, jak je vidět, jen tehdy, když je postaven na základech událostí, postav, zákonů, obětního systému, smluv a příslib Starého zákona (SZ). Pokud bychom měli jenom Nový Zákon (NZ), došli bychom k evangeliím a nevěděli bychom, proč Židé hledali Mesiáše (Krále Zachránce). Bez SZ bychom nemohli pochopit, proč tento Mesiáš přijel (viz Izaiáš 53); nebyli bychom schopní identifikovat Ježíše Nazaretského jako Mesiáše skrze mnoho detailních proroctví, které byli dány ohledně Jeho (např místo Jeho narození (Micheáš 5:2); způsob Jeho smrti Žalm 22, zejména verše 1,7-8,14-18; Žalm 69:21, atd.), Jeho vzkříšení (Žalm 16:10), a mnoho více podrobností Jeho služby (Izaiáš 52:13, 9:2, atd.)

Bez SZ bychom nemohli pochopit židovské zvyky, které jsou mimochodem zmíněny v NZ. Nepochopili bychom jak farizei překroutili Boží Zákon, když do něho přidali jejich tradice. Nepochopili bychom, proč byl Ježíš tak rozrušený, když čistil nádvoří chrámu. Nepochopili bychom, že můžeme použít stejnou moudrost, kterou použil Kristus ve svých mnoha odpovědích svých protivníků (lidských a démonických).

Bez Starého Zákona bychom postrádali řadu detailních proroctví, které mohou být vyplněny pouze pokud Bible je Boží slovo, ne lidské (viz větší a menší proroky) (např. Daniel 7 a následující kapitoly). Tyto proroctví uvádějí konkrétní podrobnosti o vzestupu a pádu národů, jak budou klesat, jestli znovu povstanou, které další síly se objeví, kdo budou hlavní hráči (Cyrus, Alexander Veliký, atd.) a co by se stalo s jejich královstvím, když tito hráči zemřou. Tyto podrobné proroctví jsou tak přesné, že skeptici je obviňují, že byli napsány až po události.

Starý Zákon obsahuje četné lekce pro nás skrze životy mnoha nedokonalých hrdinů. Když si všimneme jejich životy, můžeme být povzbuzováni důvěrovat Bohu bez ohledu na cokoli (Daniel 3) a nedělat kompromisy v malých věcech (Daniel 1) takže budeme poctiví později ve velkých (Daniel 6). Můžeme se naučit, že je nejlepší přiznat hřích brzy a úpřimně, místo odsouvání viny (1 Samuel 15). Můžeme se naučit nehrát si s hříchem, protože on vás vyhledá a jeho kousnutí je smrtelné (viz Soudců 13-16). Můžeme se naučit že musíme důvěřovat Bohu (a poslouchat Ho) pokud +*očakáváme že zažijeme Ním zaslíbenou zemi v tomto životě a Jeho ráj v příštím (Numeri 13). Dozvídáme se, že pokud uvažujeme o hříchu, jenom se nastavujeme pro jeho příchod (Genesis 3, Jozue 6-7). Dozvídáme se, že náš hřích má důsledky nejen pro nás samých, ale také pro naše blízké kolem nás a naopak, že naše dobré chování má odměnu nejen pro nás, ale i pro ty, kteří jsou také kolem nás (Genesis 3; Exodus 20:5-6)

Starý Zákon obsahuje také obrovské množství moudrosti, kterou Nový Zákon nesdílí. Mnohé z nich jsou obsaženy v Žalmech a Příslovích. Tyto kousky moudrosti ukazují, jak mohu být moudřejší než moji učitelé, k čemu vedou různé hříchy (pomáha nám to vidět háček, který návnada schovává) a co má pro nás tento svět (nic!). Jak mohu poznat, jestli jsem blázen (t.j.morální blázen)? Jak mohu omylem odklonit lidi aniž bych se snažil? Jak mohu otеvřít dveře k trvalému úspěchu? Jak mohu najít smysl žiota? A opět, tam je toho tolik, co jenom čeká aby bylo nalezeno tím, kdo se chce opravdu učit.

Bez SZ bychom neměli základy, na kterých můžeme stát proti omylu politicky korektní zvrácenosti naší společnosti, která vnímá evoluci jako tvůrce všech druhů v průběhu milionů let (místo toho aby oni byli výsledkem zvláštního stvoření Bohem v doslova šesti dnech). Koupili bychom lži, že manželství a rodinný svazek jsou rozvíjející se struktura, která by se měla i nadále měnit podle změny společnosti, místo toho, abychom je viděli jako projekt Boží za účelem vychovat zbožné děti a pro ochranu těch, kteří by jinak byli využity a zneužíty (nejčastěji ženy a děti).

Bez SZ bychom nepochopili sliby, které Bůh teprve splní Židovskému národu. Jako výsledek, bychom neviděli správně, že perióda utrpení je sedm-roční doba ve které Bůh bude specificky jednat se Židovským národem, který odmítl Jeho první příchod, ale který Ho příjme při Jeho druhém příchodu. Nerozuměli bychom jak Kristovo budoucí 1000-letí království zapadá do Jeho slibů k Židům, ani jaké místo v něm mají pohané. Také bychom neviděli jak konec Bible navazuje na volné konce které se rozvázali na počátku Bible, jak Bůh obnoví ráj kterým tento svět původně byl, když ho Bůh stvořil, a jak se budeme těšit blízkému obecenstvu s Ním jako v Edemské zahradě.

Stručně řečeno, Starý zákon je zrcadlo, které nám umožňuje vidět sebe v životě starozákonních postav a pomáhá nám učit se z jejich života. On vrhá tolik světla na to, kým je Bůh a na zázraky které činil a spasení, které vypracoval. On sdílí tolik potěšení pro ty, kteří jsou v pronásledování nebo v težkostech (viz zejména Žalmy). On ukazuje přes opakovaně naplěné proroctví proč je Bible unikátní mezi svatými knihami – ona jediná je schopna ukázat že je to, co proklamuje, že je: Bohem inspirovaným Slovem. Starý Zákon stránce po stránce odhaluje množství věcí o Kristu. Obsahuje tolik moudrosti, která jde daleko nad to, co se zmíňuje nebo cituje v NZ. V krátkosti, jestli jste se ještě nepustili do hloubky v její stránkach, ztrácíte mnoho z toho, co má pro vás Bůh k dispozici. Pokud ji budete číst, bude tam toho moc, co nebudete chápat hned, ale bude tam hodně i toho, čemu rozumět budete a od čeho se budete učit. A pokud ji budete i nadále studovat, s prosbou Bohu aby vás nadále vyučoval, vaše těžba se vám vyplatí se zářícím pokladem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč bychom měli studovat Starý zákon?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries