settings icon
share icon
Otázka

Proč bychom měli číst / studovat Bibli?

Odpověď


Jednoduše řečeno, Bibli bychom měli studovat proto, že je to Boží Slovo pro nás. Bible je doslova „vdechnutá Bohem“ (2. Timoteovi 3:16). Jinými slovy, jsou to slova samotného Boha, která jsou určena přímo nám. Na mnoho otázek, které si kladli filozofové, nám Bůh odpovídá v Písmu. Jaký je smysl života? Odkud pocházíme? Existuje život po smrti? Co se děje po smrti? Jak se dostanu do nebe? Proč je svět plný zla? Proč je tak těžké konat dobro? Kromě těchto „velkých“ otázek nám Bible dává spoustu užitečných rad, jako například: Jak najít dobrého partnera? Jak mít úspěšné manželství? Jak se stát dobrým přítelem? Jak být dobrým rodičem? Co je úspěch a jak ho dosáhnout? Jak se mohu změnit? Na čem v životě opravdu záleží? Jak žít tak, abych se nemusel ohlížet zpět a litovat? Jak se líbit Bohu? Jak dosáhnout odpuštění? Jak překonat nefér situace a jak zvítězit nad těžkostmi?

Bibli bychom měli číst a studovat proto, že je zcela spolehlivá a bez chyb. Bible je jedinečná mezi takzvanými „svatými“ knihami v tom, že neobsahuje pouze morální naučení, ale říká: „Důvěřuj mi“. Můžeme ji prověřit na stovkách podrobných proroctví v ní zaznamenaných, a porovnat je s příslušnými historickými událostmi nebo vědeckými fakty. Ti, kdo říkají, že v Bibli jsou chyby, si zacpávají uši před pravdou. Ježíš se jednou zeptal, zda je jednodušší říct „tvé hříchy jsou ti odpuštěny“ nebo „vstaň, vezmi své lože a choď.“ A potom dokázal, že má schopnost odpouštět hříchy (což je něco, co očima vidět nelze) tak, že uzdravil ochrnutého (což bylo něco, co přítomní lidé očima vidět už mohli). Podobnou jistotu své pravosti nám dává Boží Slovo, když promlouvá o duchovních věcech, které se nedají prozkoumat pomocí smyslů, a zároveň prokazuje svou pravost v jiných oblastech, které zkoušce podrobit můžeme (historická přesnost, vědecká přesnost, přesnost proroctví).

Bibli bychom měli číst a studovat proto, že Bůh se nemění a nemění se ani lidská přirozenost; je pro nás stejně platná dnes, jako když byla napsána. Technologie kolem nás se mění, ale lidská podstata a touhy se nemění. Když se díváme na biblickou historii, tak zjišťujeme, že ať už se jedná o vztahy mezi dvěma lidmi nebo o celá lidská společenství, „není nic nového pod sluncem“ (Kazatel 1:9). A zatímco lidstvo jako celek dál všemožně hledá lásku a uspokojení, Bůh – náš dobrý a milostivý Stvořitel – nám říká, co nám může přinést trvalou radost. Slovo, které nám zjevil, Písmo, je tak důležité, že o něm Ježíš řekl: „nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst“ (Matouš 4:4). Jinými slovy, chceme-li žít co nejplněji, jak to pro nás Bůh zamýšlel, musíme naslouchat Božímu Slovu a věnovat mu pozornost. Je to důležitější než jídlo!

Bibli bychom měli číst a studovat proto, že všude kolem je tolik falešného učení! Bible je pro nás měřítkem, kterým dokážeme poznat pravdu od lži. Říká nám, jaký Bůh je. Udělat si špatný obrázek o Bohu, znamená uctívat modlu nebo falešného boha. Protože bychom uctívali něco, čím Bůh není. Bible nám říká, jak se člověk může dostat do nebe, a není to tím, že je hodný nebo že se nechá pokřtít nebo něco udělá (Jan 14:6; Efezským 2:1-10; Izaiáš 53:6; Římanům 3:10-18, 5:8, 6:23, 10:9-13). Boží Slovo nám ukazuje, jak moc nás Bůh miluje (Římanům 5:6-8; Jan 3:16). A když to pochopíme, vede nás to k tomu, abychom i my milovali Boha (1. Janův 4:19).

Bible nás vyzbrojuje ke službě Bohu (2. Timoteovi 3:17; Efezským 6:17; Židům 4:12). Pomáhá nám poznat, jak být zachráněn ze svého hříchu a jeho konečnému důsledku (2. Timoteovi 3:15). Přemítání o Božím Slově a poslušnost jeho učení přinese úspěch do našeho života (Jozue 1:8; Jakub 1:25). Boží Slovo nám pomáhá poznat v našem životě hřích a pomáhá nám se ho zbavit (Žalm 119:9, 11). Dává nám vedení pro život, činí nás moudřejšími, než jsou naši učitelé (Žalm 32:8, 119:99; Přísloví 1:6). Bible nám pomáhá nepromarnit roky života věcmi, na kterých nezáleží a které nejsou trvalé (Matouš 7:24-27).

Četba a studium Bible nám pomáhá nahlédnout za lákavou „návnadu“ hříšných pokušení a vidět i jejich bolestivý „háček“, abychom se dokázali poučit i z chyb ostatních a nemuseli je sami opakovat. Zkušenost je jistě velký učitel, ale co se týče poučení z hříchu, je to nesmírně tvrdý učitel. Je o tolik lepší, poučit se z chyb ostatních! A v Bibli je tolik různých postav, od kterých se poučit – ať v dobrém nebo ve zlém – můžeme; a často obojí od stejného člověka, jen v různých životních situacích. Například David nás svým vítězstvím nad obrem Goliášem učí, že Bůh je větší než cokoliv, čemu jsme nuceni čelit (1. Samuelova 17). A na stejném Davidovi, když podlehl pokušení a spáchal hřích s Batšebou, vidíme, jak dlouhodobé a hrozné následky může mít chvilkové potěšení (2. Samuelova 11). Znalost Bible nám dává skutečnou naději a pokoj i ve chvílích, kdy to vypadá, že se kolem nás všechno rozpadá (Římanům 15:4; Žalm 112:7; Abakuk 3:17-19).

Bible není jen knihou ke čtení. Je knihou pro studium, abychom ji mohli uplatnit. Jinak by to bylo jako spolknout jídlo bez žvýkání a poté je zase vyplivnout – nezískali bychom žádnou výživu. Bible je Boží Slovo. Jako takové je stejně platné a závazné jako přírodní zákony. Můžeme ji ignorovat, ale bylo by to k naší vlastní škodě stejně, jako kdybychom se rozhodli ignorovat gravitační zákon. Nemůžu ani dost zdůraznit, jak je Bible pro naše životy důležitá. Studium Bible se dá přirovnat k hledání zlata. Když se moc nenamáháme a prosíváme jen trochu bláta z potoka, najdeme pár zlatých zrníček. Ale čím více se snažíme a čím více se do toho pouštíme, tím více získáme odměnou za svou námahu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč bychom měli číst / studovat Bibli?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries