settings icon
share icon
Otázka

Jak se mohu připravit na manželství?

Odpověď


Připravit se biblicky na manželství je stejné jako připravit se na jakýkoliv jiný životní úkol. Existuje jedna zásada, která by měla řídit všechny aspekty našich životů, pokud jsme znovuzrození věřící: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Matouš 22:37). To není lehkomyslně pronesené přikázání. Je to ústřední bod života každého věřícího člověka. Znamená to, že se zaměřujeme na Boha a jeho Slovo celým srdcem, takže naše duše i mysl jsou zcela pohlceny tím, co se líbí Bohu.

Právě vztah s Bohem, který skrze Pána Ježíše Krista máme, je to, co dává všechny ostatní vztahy do správné perspektivy. Vztah mezi manželi je založen na modelu, který vidíme na Kristu a jeho církvi (Efezským 5:22-33). To, do jaké míry jsme odhodláni žít podle Božích přikázání, pak ovlivňuje každý aspekt našho života. Naše poslušnost Bohu a jeho Slovu nám dává vše, co potřebujeme, abychom naplnili úlohu, kterou nám dal Bůh, a to jak v rodině, v manželství i ve světě. A úkolem každého znovuzrozeného věřícího je ve všem oslavovat Boha (1 Korintským 10:31).

Abychom se připravili na manželství, abychom kráčeli podle povolání, kterým nás Ježíš Kristus povolal, a abychom měli důvěrný vztah s Bohem skrze jeho Slovo (2 Timoteovi 3:16-17), k tomu všemu je klíčová naše úplná poslušnost ve všem. Na to, aby ses naučil poslouchat Boha, neexistuje žádný jednoduchý návod. Jsou to každodenní rozhodnutí, kdy vědomě odkládáme světské názory a namísto toho následujeme Boha. Žít tak, abychom byli hodni Kristova povolání, znamená den co den se v pokoře podřizovat jediné Cestě, jediné Pravdě a jedinému pravému Životu, v každém okamžiku našeho života. Tohle je pravá příprava, kterou potřebuje každý věřící, aby si mohl říct, že je připraven na onen velký dar, který se jmenuje manželství.

Duchovně zralý člověk, který žije s Bohem, je na manželství připravenější než ti, kdo takoví nejsou. Manželství znamená závazek, vášeň, pokoru, lásku a respekt. Tyto vlastnosti jsou nejpatrnější právě v životě člověka, který má důvěrný vztah s Bohem. Když se tedy připravuješ na manželství, zaměř se na to, že umožníš Bohu, aby tě formoval a přetvářel v muže či ženu, jakou tě chce mít (Římanům 12:1-2). Podřídíš-li se Bohu, budeš na manželství připravený, když přijde tvůj den.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak se mohu připravit na manželství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries