settings icon
share icon
Otázka

Jak se dívá preterista na poslední časy?

Odpověď


Pretertistická interpretace Písma posuzuje knihu Zjevení jako symbolický obraz raných konfliktů církvi, ne opis toho co se stane v posledních dnech. Preterismus odmítá prorockou vlastnost většiny veršů z knihy Zjevení. V různé míře preterismus kombinuje alegorický a symbolický výklad s koncepcí že Zjevení se nevztahuje na konkrétní budoucí události. Preteristické hnutí v podstatě učí, že prorocví Nového Zákona týkající se posledních časů byla splněna v roce 70, kdy Římané napadli a zničili Jerusalém a Izrael.

Listy zborům v Zjevení 2 a 3 byly napsány skutečným zborům v prvním století a mají praktické využití pro církve dnes. Ale v kapitolách 6-22, interpretujeme-li je stejným způsobem jak ostatní proroctví v Bibli, se píše o věcech, které jsou stále budoucností. Není důvod interpretovat proroctví v Zjevení alegoricky. Proroctví, které už byly splněny, byly splněny doslovně. Například, všechny verše Starého Zákona předpovídající první Kristův příchod byly doslovně splněny v Ježíši. Kristus přišel v čase, ve kterém On prorokoval že přijde (Daniel 9:25-26). Kristus se narodil z panny (Isaiáš 7:14). On trpěl a zemřel za naše hříchy (Isaiáš 53.5-9). Tohle je jen několik málo příkladů z několika stovek proroctví, které jsou napsány ve Starém Zákoně. Proroctví, které Bůh dal prorokům a jsou zaznamenány v Písmu a doslovně splněny. To jednoduše nedává smysl pokusit se alegorizovat nesplněna proroctví a rozumět nesplněným proroctvím jakýmkoli jiným způsobem než je běžné čtení.

Mimoto je preterismus naprosto nedůsledný v interpretaci knihy Zjevení. Podle preteristické teorie týkající se posledních časů, kapitoly 6-18 v knize Zjevení jsou symblické a alegorické, a neopisují doslovně události. Nicméně kapitola 19 se má podle preteristů rozumět doslovně. Ježíš Kristus se doslovně a fyzicky vrátí. Potom, v kapitole 20 vidí preteristé zase alegorii, zatímco kapitoly 21-22 jsou chápány doslovně alespoň v části, ve které bude vpravdě nové nebe a nová země. Nikdo nepopírá, že Zjevení obsahuje úžasné a někdy matoucí vize. Nikdo nepopírá, že Zjevení opisuje některé věci obrazně. Ale svévolně popírat doslovný význam vybraných částí Zjevení je ničením základů (báze) doslovné interpretace kterékoli knihy. Jestli pečeti, trubky, mísy, svědky, 144000, bestie, falešný prorok, tisícročné království atd. jsou alegorie nebo symboly, na jakém základě prohlašujeme že druhý Kristův příchod a nová zemně jsou doslovné? To je kámen úrazu proteismu - svěřuje interpretaci Zjevení do ruk interpreta. Místo toho my to máme číst, věřit a poslouchat - doslovně a přesně.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak se dívá preterista na poslední časy?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries