Co říká Bible o předmanželském sexu?


Otázka: Co říká Bible o předmanželském sexu?

Odpověď:
Společně s jinými sexuálními přestupky, je předmanželský sex v Bibli opakovaně odsuzován (Skutky 15:20; Římanům 1:29; 1. Korintským 5:1; 6:13; 18; 7:2; 10:8; 2. Korintským 12:21; Galatským 5:19; Efezským 5:3; Koloským 3:5; 1. Tesalonickým 4:3; Soudců 7). Bible zastává stanovisko, že před manželstvím je třeba se zdržet sexu. Předmanželský sex je stejně nesprávný jako cizoložství a ostatní sexuální přestupky, neboť všechny předpokládají sexuální styk s někým, s kým nejsme oddáni. Sex mezi manžely je jediná přípustná forma sexu, kterou Bůh schvaluje (Židům 13:4).

Předmanželský sex se stal běžný z mnoha důvodů. Příliš se soustřeďujeme na potěšující(“recreational”) účinek sexu bez toho, abychom mysleli na aspekt „znovu-tvoření“(“re-creation”). Ano, sex je potěšením. Bůh jej takovým učinil. On chce, aby se muži a ženy těšili ze sexu v manželském svazku. Avšak primárním úkolem sexu není rozkoš, ale reprodukce. Bůh nezakázal předmanželský sex, aby nás okradl o potěšení, ale aby nás uchránil před nechtěným těhotenstvím a dětmi, které se rodí rodičům, kteří je buď nechtějí, anebo na ně nejsou připraveni. Představte si, o co lepší by byl náš svět, kdyby se postupovalo podle Božích záměrů se sexem: méně pohlavních nemocí, méně svobodných matek, méně nechtěných těhotenství, méně potratů atd. Abstinence je jediná Boží politika, co se týká předmanželského sexu. Abstinence zachraňuje životy, ochraňuje děti, dává sexuálním vztahům patřičnou hodnotu, a co je důležité – uctívá Boha.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Co říká Bible o předmanželském sexu?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha