settings icon
share icon
Otázka

Kdy je pravý čas na manželství?

Odpověď


Pravý čas na manželství bude různý pro různé lidi a situace. Úroveň zralosti a životní zkušenost jsou proměnlivé faktory; někteří lidé jsou připraveni na vstup do manželství v 18., jiní nejsou připraveni nikdy. Rozvodovost v USA je více než 50%, je tedy jasné, že většina společnosti na manželství nepohlíží jako na trvalý závazek. Tak je tomu alespoň z lidského pohledu, který je většinou v protikladu k Božímu pohledu (1. Korintským 3:18).

Silný základ je pro úspěšné manželství nezbytný a tato otázka by měla být vyřešena ještě předtím, než spolu dva lidé začnou chodit či než se začneš dvořit potenciálnímu celoživotnímu partnerovi. Náš křesťanský život by měl obsahovat mnohem víc než pouhou účast na nedělním shromáždění a docházku na Biblickou studii. Musíme mít osobní vztah s Bohem, a to přijde pouze, když důvěřujeme Ježíši Kristu a posloucháme jej. Měli bychom se na téma manželství vzdělávat a hledat Boží pohled, než do něj vstoupíme. Měli bychom vědět, co nám Bible říká o lásce, závazku, sexuálních vztazích, o roli manžela a manželky, i o tom, co od nás Bůh očekává, než se k manželství zavážeme. Je rovněž důležité najít si alespoň jeden křesťanský manželský pár, který můžeme mít za vzor. Zkušenější manželský pár dokáže odpovědět na mnohé otázky ohledně toho, co je třeba pro úspěšné manželství, jak vytvořit důvěru a intimitu (nejen fyzickou), jak důležitá je víra atd.

Budoucí manželé by se také měli dobře znát. Měli by znát názory toho druhého na manželství, peníze, rodinné vztahy, výchovu dětí, trestání dětí, povinnosti manžela a manželky, na zaměstnání mimo domov, a také by měli vědět, na jaké duchovní úrovni je jejich protějšek. Spousta lidí vstupuje do manželství a spoléhá pouze na slovo svého partnera, že je křesťan, a až později zjistí, že to byla pouhá slova. Každý pár, zvažující vstup do manželství, by měl projít poradenstvím s křesťanským poradcem nebo s pastorem. Spousta pastorů odmítne provést obřad, pokud se předtím alespoň párkrát s oběma lidmi nesešli na poradenství.

Manželství není jenom závazek, je to i smlouva s Bohem. Je to slib, že budeme s tímto člověkem po zbytek života, bez ohledu na to, je-li chudý, bohatý, zdravý, nemocný, obézní, podvyživený či nudný. Křesťanské manželství by mělo vydržet nehledě na okolnosti, ať už to je svár, hněv, pohroma, neštěstí, deprese, zahořklost, závislost či samota. Do manželství by se nemělo vstupovat s tím, že je zde vždycky možnost se rozvést – i když až jako poslední možnost. Bible nám říká, že s Bohem je možné úplně všecko (Lukáš 18:27), a do toho rozhodně spadá i manželství. Rozhodne-li se manželský pár pevně už na začátku, že se cele vydají a že dají Boha na první místo, rozvod nebude brán jako východisko z obtížné situace.

Je důležité uvědomit si, že Bůh chce vyplnit touhy našeho srdce, to ovšem bude možné jen tehdy, když jsou naše touhy shodné s Jeho touhami. Lidé se často berou proto, že jim to „připadá správné“. Když spolu dva lidé chodí nebo jsou čerstvě po svatbě, stačí uvidět toho druhého a máte pocit, že je celý svět růžový. City jsou v rozpuku a víte přesně, co to znamená být „zamilovaný“. Hodně lidí počítá s tím, že tento pocit vydrží napořád. Ve skutečnosti to tak ale není. Výsledkem vyblednutí těchto citů může být zklamání nebo i rozvod, ale ti, kteří jsou úspěšně ženatí / vdané vědí, že nadšení z blízkosti toho druhého skončit nemusí. Místo růžových brýlí nastupuje hlubší láska, silnější pouto, pevnější základ a nezlomné bezpečí.

Bible celkem jasně učí, že láska nezáleží na pocitech. To je zřejmé například když nám říká, že máme milovat své nepřátele (Lukáš 6:35). Pravá láska je možná pouze tehdy, když dovolíme Duchu Svatému, aby v nás pracoval, a budeme rozvíjet ovoce našeho spasení (Galatským 5:22-23). Každý den se musíme rozhodnout, že zemřeme sami sobě a svému sobectví a umožníme Bohu, aby skrze nás zářil. Pavel nám v 1. Korintským 13:4-7 říká, jak máme milovat ostatní: „Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.“ Když jsme připraveni milovat toho druhého tak, jak to popisuje 1. Korintským 13:4-7, je ten pravý čas na manželství.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdy je pravý čas na manželství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries