settings icon
share icon
Otázka

Co je to pravá víra?

Odpověď


Náboženství může být definováno jako "víra v boha nebo bohy, kteří jsou uctíváni, obvykle se vyjadřuje chováním a rituály" nebo "jakýmkoliv konkrétním systém víry, uctívání, atd., často zahrnuje etický kodex." Více než 90% světové populace se hlásí k nějaké formě náboženství. Problém je, že existuje tolik různých náboženství. Co je to náboženství? Které je to pravé náboženství?

Dvě nejčastější věci v náboženstvích jsou pravidla a rituály. Některá náboženství nejsou v podstatě nic jiného než seznam pravidel, dělej to a nedělej tohle, které musí člověk splnit, aby mohl být považován za věrného přívržence náboženství, a tím přímo Boha. Dva příklady na pravidlech založeného náboženství jsou islám a judaismus. Islám má pět pilířů, které musí být dodrženy. Judaismus má stovky příkazů a tradic, které musí být dodrženy. Obě náboženství do určité míry tvrdí, že tím, že dodržujeme pravidla, se přiblížíme Bohu.

Jiná náboženství se více zaměřují na dodržování rituálů, místo dodržování seznamu pravidel. Tím, že nabízí oběť, plní úkol, účastní se služby, konzumují specifické jídlo, atd., se chtějí přiblížit Bohu. Nejprominentnější příklad na rituálu založeného náboženství je římský katolicismus. Římští katolíci si myslí, že tím, že budou pokřtěni jako děti, že budou chodit na mši, tím, že přiznají hříchy knězi, tím, že se modlí ke svatým v nebi, tím, že je kněz pomaže před smrtí, způsobí, že je Bůh po smrti přijme do nebe. Buddhismus a hinduismus jsou také primárně na rituálu založená náboženství, ale také mají svá pravidla, která by se měla dodržovat.

Pravé náboženství není založeno na pravidlech ani rituálech. Pravé náboženství je založeno na vztahu s Bohem. Dvě věci, které mají všechna náboženství společné, jsou oddělení od Boha a potřeba si Ho nějak usmířit. Falešné náboženství se snaží tento problém vyřešit dodržováním pravidel a rituálů. Pravé náboženství řeší problém tím, že rozpozná, že jen Bůh může napravit oddělení, a že tak učinil. Pravé náboženství uznává následující:

• Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy (Římanům 3:23).

• Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6:23).

• Bůh k nám přišel v osobě Ježíše Krista a zemřel místo nás, vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my, a vstal z mrtvých, aby prokázal, že jeho smrt byla dostačující oběť (Římanům 5:8; 1 Korintským 15:3 - 4, 2 Korintským 5:21).

• Přijmeme-li Ježíše jako Spasitele, a budeme-li věřit, že Jeho smrt byla dostačující oběť za naše hříchy,bude nám odpuštěno, budeme zachráněni, vykoupeni, smířeni s pravým Bohem (John 3:16, Římanům 10:9-10; Efezským 2: 8-9).

Pravé náboženství má pravidla a rituály, ale zásadní rozdíl je v tom, že v pravém náboženství jsou pravidla a rituály vykonávány z vděčnosti za záchranu, kterou nám Bůh poskytl, NE ve snaze získat spásu. Pravé náboženství, což je biblické křesťanství, má také svá pravidla, která se musí dodržovat (nezabiješ, nesesmilníš, nezalžeš, atd.) a rituály, které se musí dodržovat (křest vodou a večeře Páně). Dodržování těchto pravidel a rituálů ale není to, co sbližuje člověka s Bohem. Tato pravidla a rituály jsou spíše výsledkem vztahu s Bohem, milosti skrze víru v Ježíše Krista jako Spasitele. Ve falešném náboženství je dodržování pravidel a provozování rituálů pokusem získat Boží přízeň. Pravé náboženství je přijetí Ježíše Krista jako Spasitele, a tím přijetí Boha, a poté dodržovat pravidla a rituály z lásky k Bohu a touhy přiblížit se k Němu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to pravá víra?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries