settings icon
share icon
Otázka

Jak mám vědět, co je hřích?

Odpověď


K tomuto tématu se vážou dvě otázky; věci, o kterých Bible jasně říká, že jsou hříchem, a věci, ke kterým se Bible výslovně nevyjadřuje. Biblické seznamy různých hříchů jsou například v Přísloví 6:16-19, Galatským 5:19-21, a 1 Korintským 6:9-10. Tyto pasáže zcela nepochybně mluví o činnostech, které jsou hříšné, které Bůh neschvaluje. Vražda, cizoložství, lhaní, krádeže atd. – není nejmenších pochyb, že tyto věci Bible označuje za hřích. O to těžší je určit, co je hřích v těch oblastech, ke kterým se Bible přímo nevyjadřuje. Když Bible o něčem vysloveně nehovoří, máme v jeho Slovu přesto určitá obecná vodítka.

Když nemáme žádný přímý biblický odkaz, je dobré položit si otázku, zda je daná věc určitě dobrá, a nikoliv zda náhodou není špatná. Bible například říká, abychom „využívali svěřený čas“ (Koloským 4:5). Těch pár dnů. Které tady na zemi máme k dispozici, jsou ve vztahu k věčnosti tak krátké a vzácné, že bychom nikdy neměli plýtvat časem na sobecké věci, ale využívat jej pouze na věci „dobré, posilující tam, kde je potřeba, a užitečné“ (Efezským 4:29).

Dobrou zkouškou je také určit, zda můžeme upřímně a s čistým svědomím požádat Boha o požehnání a nabídnout mu danou činnost k jeho vlastním dobrým záměrům. „Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě“ (1 Korintským 10:31). Existují-li pochybnosti o tom, zda se to líbí Bohu, je lepší s tím přestat. „Cokoli není z víry, je hřích“ (Římanům 14:23). Musíme pamatovat na to, že naše těla, stejně tak jako naše duše, byla vykoupena a patří Bohu. „Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu“ (1 Korintským 6:19-20). Tato velká pravda by se měla odrážet ve všem, co děláme a kam jdeme.

Musíme také hodnotit své činy nejen ve vztahu k Bohu, ale i vzhledem k jejich dopadu na naši rodinu, přátele a ostatní lidi. I věc, která nám osobně neublíží, může být hříchem, má-li špatný vliv na někoho jiného. „Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe“ (Římanů, 14:21; 15:1).

A nakonec, pamatujme na to, že Ježíš Kristus je naším Pánem a Spasitelem, a že nesmíme dopustit, aby mělo cokoli přednost před jeho vůlí. Ať už se jedná o zvyk, dovolenou, ambice – ničemu z toho nesmíme dovolit nezdravě vládnout v našich životech; tuto autoritu má pouze Kristus. „Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout“ (1 Korintským 6:12). „Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci“ (Koloským 3:17).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mám vědět, co je hřích?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries