settings icon
share icon
Otázka

Co o pornografii říká Bible? Je hříchem sledovat pornografii?

Odpověď


Zdaleka nejvyhledávanější hesla na internetu se týkají pornografie. Pornografie dnes ve světě bují. Asi více než co jiného, byl právě sex úspěšně překroucen a obrácen Satanem. Satan vzal to, co má být dobré a správné (láskyplný sex mezi manželem a manželkou) a místo toho máme chtíč, pornografii, smilstvo, znásilňování a homosexualitu. Pornografie může být prvním krokem velmi kluzké šikmé plochy vzrůstající bezbožnosti a nemorálnosti (Římanům 6:19). Už bylo dobře zdokumentováno, že pornografie má návykovou povahu. A zrovna jako s drogami, kterých musí uživatel brát stále větší a větší dávky, aby dosáhl stejného efektu jako poprvé, i pornografie zatahuje člověka stále hlouběji do návyku tvrdých sexuálních praktik a bezbožných tužeb.

Tři hlavní kategorie hříchu jsou: touha těla, touha očí a pýcha života (1 Jan 2:16). Pornografie zcela určitě způsobuje touhu těla a nedá se popřít ani to, že se jedná i o touhu očí. Pornografie rozhodně nesplňuje podmínky zbožných věcí, o kterých bychom měli mluvit, jak je vidíme ve Filipských 4:8. Pornografie má návykovou (1 Korintským 6:12; 2 Petr 2:19) a zhoubnou (Přísloví 6:25-28; Ezechiel 20:30; Efezským 4:19) povahu. Toužit v mysli po ostatních, což je podstata pornografie, je urážkou proti Bohu (Matouš 5:28). Pokud se sledování pornografie stane někomu zvykem natolik, že to je jedna z hlavních charakteristik, ukazuje to, že takový člověk není spasen (1 Korintským 6:9).

Pro ty, kdo se s pornografií potýkají, Bůh má a dá vítězství. Sleduješ pornografii a toužíš od ní být svobodný? Zde jsou některé kroky k vítězství: 1) Vyznej své hříchy Bohu (1 Jan 1:9). 2.) Požádej Boha, aby očistil, obnovil a proměnil tvou mysl (Římanům 12:2). 3) Požádej Boha, aby ti naplnil mysl věcmi z knihy Filipským 4:8. 4) Nauč se udržovat tělo ve svatosti (1 Tesalonickým 4:3-4). 5) Porozuměj správnému významu sexu a věř svému životnímu partnerovi, že tuto potřebu uspokojí (1 Korintským 7:1-5). 6) Uvědom si, že pokud kráčíš v Duchu, nemusíš naplnit touhy těla (Galatským 5:16). 7) Podnikni praktické kroky k tomu, abys nebyl vystaven příliš názorným obrázkům. Nainstaluj si do počítače programy blokující pornografický obsah. Omez televizi a video a najdi si křesťana, který bude schopen modlit se s tebou a kterému se budeš svěřovat.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co o pornografii říká Bible? Je hříchem sledovat pornografii?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries