Co o pornografii říká Bible? Je hříchem sledovat pornografii?


Otázka: Co o pornografii říká Bible? Je hříchem sledovat pornografii?

Odpověď:
Zdaleka nejvyhledávanější hesla na internetu se týkají pornografie. Pornografie dnes ve světě bují. Asi více než co jiného, byl právě sex úspěšně překroucen a obrácen Satanem. Satan vzal to, co má být dobré a správné (láskyplný sex mezi manželem a manželkou) a místo toho máme chtíč, pornografii, smilstvo, znásilňování a homosexualitu. Pornografie může být prvním krokem velmi kluzké šikmé plochy vzrůstající bezbožnosti a nemorálnosti (Římanům 6:19). Už bylo dobře zdokumentováno, že pornografie má návykovou povahu. A zrovna jako s drogami, kterých musí uživatel brát stále větší a větší dávky, aby dosáhl stejného efektu jako poprvé, i pornografie zatahuje člověka stále hlouběji do návyku tvrdých sexuálních praktik a bezbožných tužeb.

Tři hlavní kategorie hříchu jsou: touha těla, touha očí a pýcha života (1 Jan 2:16). Pornografie zcela určitě způsobuje touhu těla a nedá se popřít ani to, že se jedná i o touhu očí. Pornografie rozhodně nesplňuje podmínky zbožných věcí, o kterých bychom měli mluvit, jak je vidíme ve Filipských 4:8. Pornografie má návykovou (1 Korintským 6:12; 2 Petr 2:19) a zhoubnou (Přísloví 6:25-28; Ezechiel 20:30; Efezským 4:19) povahu. Toužit v mysli po ostatních, což je podstata pornografie, je urážkou proti Bohu (Matouš 5:28). Pokud se sledování pornografie stane někomu zvykem natolik, že to je jedna z hlavních charakteristik, ukazuje to, že takový člověk není spasen (1 Korintským 6:9).

Pro ty, kdo se s pornografií potýkají, Bůh má a dá vítězství. Sleduješ pornografii a toužíš od ní být svobodný? Zde jsou některé kroky k vítězství: 1) Vyznej své hříchy Bohu (1 Jan 1:9). 2.) Požádej Boha, aby očistil, obnovil a proměnil tvou mysl (Římanům 12:2). 3) Požádej Boha, aby ti naplnil mysl věcmi z knihy Filipským 4:8. 4) Nauč se udržovat tělo ve svatosti (1 Tesalonickým 4:3-4). 5) Porozuměj správnému významu sexu a věř svému životnímu partnerovi, že tuto potřebu uspokojí (1 Korintským 7:1-5). 6) Uvědom si, že pokud kráčíš v Duchu, nemusíš naplnit touhy těla (Galatským 5:16). 7) Podnikni praktické kroky k tomu, abys nebyl vystaven příliš názorným obrázkům. Nainstaluj si do počítače programy blokující pornografický obsah. Omez televizi a video a najdi si křesťana, který bude schopen modlit se s tebou a kterému se budeš svěřovat.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Co o pornografii říká Bible? Je hříchem sledovat pornografii?