settings icon
share icon
Otázka

Co je polyteismus?

Odpověď


Polyteismus (nebo mnohobožství) je víra v existenci více bohů a božstev. Slovo „poly“ pochází z řeckého výrazu, který znamená „mnoho“, a „teismus“ je z řeckého slova theos, tedy „bůh“. V lidských dějinách byl polyteismus převládajícím náboženským názorem. Nejznámější příklad polyteismu ve starověku je řecká a římská mytologie (Zeus, Apollón, Afrodita, Poseidon atd.). Nejnázornějším příkladem polyteismu v novověku je pak hinduismus, který uznává více než 300 miliónů bohů. Přestože se hinduismus dá považovat za panteistický, věří v existenci mnoha božstev. Je zajímavé, že i polyteistická náboženství většinou mají boha, který má svrchovanější postavení než ostatní bohové, např. Zeus v řecké a římské mytologii a Brahmá v hinduismu.

Někdy se argumentuje tím, že ve Starém zákoně učí polyteismus i Bible. Je pravda, že existuje několik pasáží, kde se mluví o „bozích“ v množném čísle (Exodus 20:3; Deuteronomium 10:17; 13:2; Žalm 82:6; Daniel 2:47). Ve starověku chápal Izrael zcela jednoznačně, že je pouze jeden pravý Bůh, ale často žili tak, jako by v to nevěřili, a opakovaně je vidíme upadat do modlářství a k uctívání cizích bohů. Jak si tedy máme vyložit tyto a podobné pasáže, které hovoří o více bozích? Povšimněme si, že k popisu jak jednoho, pravého Boha, tak falešných bohů a model, se používá hebrejské slovo elohim. Je použito téměř stejně jako dnešní slovo „Bůh“.

Použít při popisu něčeho slova „bůh“ ještě samo o sobě neznamená, že oné věci připisujeme božské atributy. Velká většina starozákonních pasáží, kde se mluví o bozích (mn. č.), hovoří o falešných bozích, o těch, kdo se prohlašují za bohy, ale nejsou jimi. Tento koncept lze vypozorovat v 2. Královské 19:18: „Jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen — to proto je zničili.“ Žalm 82:6-7 říká: „Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!“

Bible je jasně proti polyteismu. Deuteronomium 6:4 říká: „Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný!“ Žalm 96:5 prohlašuje: „Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa.“ Jakub 2:19 říká: „Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni — a třesou se!“ Je jenom jeden Bůh. Existují falešní bohové a také ti, kdo se za bohy považují, ale je jen jediný Bůh.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je polyteismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries