settings icon
share icon
Otázka

Musí křesťané dodržovat zákony země?

Odpověď


Římanům 13:1-7 uvádí: "1. Každá duše ať je poddána nadřízeným vládám. Vždyť není vlády, kromě od Boha; a vlády, které jsou, jsou ustanoveny Bohem. Proto kdo se staví proti vládě, postavil se proti Božímu ustanovení; a ti, kteří se postavili proti němu, přivedou na sebe odsouzení. Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čiň, co je dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jestliže však jednáš zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je přece Božím služebníkem, mstitelem k vykonání hněvu nad tím, kdo páchá zlo. Proto musíme být poddáni, nejen kvůli hněvu, ale také kvůli svědomí. Vždyť proto také platíte daň, že jsou to Boží služebníci a právě tomu se pilně věnují. Dávejte tedy každému, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest."

Tato pasáž jasně říká že musíme poslouchat vlády, které Bůh postavil nad nás. Bůh stvořil vládu aby nastolil pořádek, trestal zlé, a podporoval spravedlnost (Genesis 9:6; 1 Korintským 14:33; Římanům 12:8). Máme poslouchat vládu ve všem - platit poplatky, dodržovat pravidla a zákony, prokazovat respekt. Pokud tak nečiníme, konec konců ukazujeme neúctu k Bohu, protože On je ten, který nad námi postavil vrchnost. Když apostol Pavel psal Římanům, byl pod vládou Říma, počas panování Nera, možná nejhoršího ze všech Římských imperátorů. Pavel nicméně uznával Římsou vládu nad ním. O nic méně by chom měli my.

Následující otázka je: "Je čas, kdy bychom měli vědomě porušit zákony země?" Odpověď na tuto otázku je k nalezení ve Skutcích 5:27-29 "A když je přivedli a postavili ve veleradě, zeptal se jich nejvyšší kněz: "Copak jsme vám přísně nepřikázali, abyste v tom jménu neučili? A hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete krev toho člověka uvést na nás!" Petr a apoštolové však odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi." Z toho je zřejmé, že pokud zákon země není v rozporu s Božím zákonem, jsme povinni podrobit se zákonům země. Avšak i v tom případě máme akceptovat nad námi vládní moc. Toto bylo předvedeno když Petr a Jan neprotestovali když byli bičováni, ale místo toho měli radost z toho, že trpěli za svou poslušnost Bohu (Skutky 5:40-42).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Musí křesťané dodržovat zákony země?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries