settings icon
share icon
Otázka

Je peklo skutečné? Je peklo věčné?

Odpověď


Je velmi zajímavou skutečností, že existuje větší procento lidí, kteří věří v existenci nebe, než těch, kteří věří v existenci pekla. Podle Bible je ovšem peklo stejně skutečné jako nebe. Bible jasně a vysloveně učí, že peklo je skutečné místo, kam jsou po své smrti posláni bezbožní/zlí/nevěřící lidé. Všichni jsme vůči Bohu zhřešili (Římanům 3:23). Spravedlivým trestem za tento hřích je smrt (Římanům 6:23). Protože každý náš hřích je v důsledku namířen proti Bohu (Žalm 51:4) a protože je Bůh nekonečná a věčná bytost, trest za hřích, tedy smrt, musí být rovněž nekonečný a věčný. Peklo je právě tato nekonečná a věčná smrt, kterou jsme si zasloužili díky hříchu.

Trest smrti v pekle je v Písmu popisován jako „věčný oheň“ (Matouš 25:41), „neuhasitelný oheň“ (Matouš 3:12), „hanba a věčná potupa“ (Daniel 12:2), místo, kde „oheň nehasne“ (Marek 9:44-49), místo „muk“ a „ohně“ (Lukáš 16:23-24), „věčná zkáza“ (2 Tesalonickým 1:9), místo, kde „dým jejich muk bude stoupat na věky věků“ (Zjevení 14:10-11) a „jezero hořící sírou“, kde jsou bezbožní „trápeni dnem i nocí na věky věků“ (Zjevení 20:10).

Trest bezbožných v pekle je stejně nekonečný, jako blaho spravedlivých v nebi. Sám Ježíš mluvil o tom, že trest v pekle je stejně nekonečný jako život v nebi (Matouš 25:46). Bezbožní jsou navěky vydáni hněvu a zlobě Boha. Ti, kdo jsou v pekle, uznají dokonalou Boží spravedlnost (Žalm 76:11). Ti, kdo jsou v pekle, budou vědět, že jejich trest je spravedlivý a že je to jen jejich vlastní vina (Deuteronomium 32:3-5). Ano, peklo je opravdové. Ano, peklo je místem muk a trestu, který trvá na věky a nemá konce. Buď díky Bohu, že skrze Ježíše můžeme tomuto osudu uniknout (Jan 3:16, 18, 36).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je peklo skutečné? Je peklo věčné?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries