settings icon
share icon
Otázka

Co byl Pavlův trn v těle?

Odpověď


Na téma Pavlova trnu v těle byla nabídnuta celá řada různých vysvětlení. Ta se řadí od neustálého pokušení, houževnaté protivníky, chronické nemoci (např. problémy se zrakem, malárie, migrény, bolesti hlavy a epilepsie), až po vadu řeči. Nikdo nedokáže s jistotou říct, co přesně Pavlův trn v těle byl, pravděpodobně ale šlo o tělesnou chorobu.

O tomto trnu v těle víme pouze to, co sám Pavel v 2. Korintským 12:7 napsal: „Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel.“ Za prvé, smyslem ostnu v těle bylo, aby Pavel zůstal pokorný. Každý člověk, který by se setkal s Ježíšem, mluvil s Ním a dostal od Něj úkol (Skutky 9:2-8), by mohl mít přirozenou tendenci se „chlubit“. Přidáme-li si k tomu tu skutečnost, že Pavel byl Duchem svatým veden k tomu, aby napsal velkou část Nového zákona, je snadné představit si, jak by se mohl „nadýmat“, nebo „nad míru povyšovat“ nebo být „příliš pyšný“. Za druhé, víme, že tato trápení buď přišla přímo od Satana, nebo skrze jeho posla. Stejně jako Satanovi dovolil Bůh, aby trápil Joba (Job 1:1-12), dovolil mu i trápit Pavla, a to pro Boží účel a vždy pro to, aby se naplnila Boží dokonalá vůle.

Je pochopitelné, že tento osten v těle považoval Pavel za překážku k tomu, aby se jeho služba mohla dále nebo lépe šířit (Galatským 5:14-16) a že Boha třikrát prosil, aby tento osten odstranil (2. Korintským 12:8). Skrze tuto zkušenost se ale Pavel poučil o jedné věci, která také dominuje jeho spisům: že boží moc se nejlépe projeví právě v kontrastu s lidskou slabostí (2. Korintským 4:7) a že chvála patří jedině Bohu (2. Korintským 10:17). Místo aby Bůh problém odstranil, dal Pavlovi milost a sílu k tomu, aby jej mohl snášet, a prohlásil, že Jeho milost „stačí“.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co byl Pavlův trn v těle?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries