settings icon
share icon
Otázka

Co je panteismus?

Odpověď


Panteismus je názor, že Bůh je všechno a ve všech, a že všichni a všechno je Bůh. Panteismus je podobný polyteismu (víře v existenci mnoha bohů), ale jde ještě dál a učí, že všechno je Bůh. Strom je Bůh, kámen je Bůh, zvíře je Bůh, obloha je Bůh, slunce je Bůh, ty jsi Bůh atd. Panteismus je hypotéza, kterou vidíme za mnohými kulty a falešnými náboženstvími (do určité míry např. v hinduismu a buddhismu, v různých kultech svornosti a jednoty, a v mnoha hnutích „uctívačů přírody“).

Učí Bible panteismus? Ne, neučí. To, co mnozí lidé s panteismem zaměňují, je nauka o Boží všudypřítomnosti. Žalm 139:7-8 prohlašuje: „Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí — i tam jsi!“ Boží všudypřítomnost znamená, že Bůh je přítomen naprosto všude. V celém vesmíru neexistuje ani jediné místo, kde by Bůh nebyl přítomen. To ovšem není panteismus. Bůh je všude, ale neznamená to, že je všechno. Ano, Bůh je svým způsobem „přítomen“ třeba ve stromu nebo v člověku, ale to z onoho stromu nebo člověka nedělá Boha. Panteismus je naprosto nebiblické učení.

Nejzřetelnějším biblickým argumentem proti panteismu jsou nesčetná písma, která nás vybízejí neoddávat se modlám a modloslužbě. Bible zapovídá uctívání model, andělů, nebeských těles, přírodních objektů, atd. Pokud by měl panteismus pravdu, nebylo by chybou jakýkoliv takový předmět uctívat, protože onen objekt by přece byl Bohem. Pokud by byl panteismus odůvodněný, uctívání kusu skály nebo zvířete by bylo stejně platné, jako uctívání Boha jakožto neviditelné a duchovní bytosti. Zřetelné a důsledné odmítání modlářství, které Bible dává, je nezvratným argumentem proti panteismu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je panteismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries