settings icon
share icon
Otázka

Omlouvá Bible otroctví?

Odpověď


Je určitá tendence dívat se na otroctví jako na něco z minulosti. Ale odhaduje se, že je ve světě 12 milionů lidí, kteří jsou v otroctví: nucená práce, obchod se sexem, dědictví. Jako ti, kteří byli vykoupeni z otroctví hříchu, následovníci Ježíše Krista, by měli být první přeborníci konce lidského otroctví ve světě dnes. Nicméně, vyvstává otázka, proč Bible nemluví rázně proti otroctví? Proč vlastně Bible, jak se zdá, podpořuje praxi lidského otroctví?

Bible neodsuzuje praxi s otrocvím. Instruuje jak se má s otroky zacházet(Deuteronomium 15:12-15; Efezským 6:9; Kolossenským 4:1), ale nezakazuje otroctví jako také. Mnozí v tom vidí to, že Bible přehlíží všechny formy otroctví. To, co mnozí nedokážou pochopit je, že otroctví v biblických dobách bylo hodně odlišné od otroctví, které bylo praktikováno v několika posledních staletích v mnohých částech světa. Otroctví v Bibli není založeno jen na rase. Lidé nebyli zotročeni kvůli jejich národnosti nebo farbě pleti. V biblických dobách bylo otroctví spíše záležitostí spoločenského postavení. Lidé prodávali sami sebe jako otroky když nemohli zaplatit své dluhy anebo zajistit jejich rodiny. V novozákonní době, někdy i lékaři, právníci, dokonce i politici byli otroky někoho jiného. Někteří lidé opravdu zvolili být otroky aby tak měli to co potřebují zajištěno od jejich pánů.

Otroctví posledních několika stech let bylo često založeno na farbě pleti. Ve Spojených státech, mnoho černochů bylo považováno za otroky pro jejich národnost; mnoho majitelů otroků skutečně věřilo že černí lidé jsou nižší bytosti. Bible zcela určitě odsuzuje otroctví. Zvažte otroctví, které zakusili Židé když byli v Egyptě. Židé byli otroci, ne z vlastní vůle, ale proto, že byli Hebreji (Exodus 13:14). Bůh vylil pohromy na Egypt demonstrujíc co si myslí o rasovém otroctví(Exodus 7:11). Takže ano - Bible odsuzuje některé formy otroctví. Zároveň se zdá, že Bible povoluje jiné formy. Klíčovym problémem je, že otroctví, které Bible povoluje, se v žádném případě nepodobá na rasové otroctví, které za posledních několik set let zamořilo svět.

Kromě toho, Starý i Nový Zákon odsuzuje praxi "kradení lidí" - co se dělo v Africe v 19. století. Afričani byli obklíčeni lovci otroky, kteří je prodávali otrokářům-obchodníkům, a ti je přivezli do Nového světa aby pracovali na plantážích a farmách. Tato praxe je Bohu odporná. V Mojžíšově zákoně byl trest za takový zločin smrt: "Kdo by pak, ukradna někoho, prodal jej, a nalezen by byl v ruce jeho, smrtí ať umře" (Exodus 21:16). Podobně v Novém Zákoně jsou otrokáři-obchodníci uvedení v seznamu těch, kteří jsou "´bezbožní a hříšní", a jsou ve stejné kategorii jako otcovrazi, matkovrazi a vrazi vůbec, smilníci, homosexuáli, lháři a křivopřísežníci (1 Timoteovi 1:8-10).

Dalším klíčovým bodem je, že účelem Bible je ukázat cestu spásy, ne reformovat společnost. Bible često přistupuje k problému zevnitř ven. Pokud člověk prožívá lásku, milosrdenství, a milost Boží přijatím Jeho spasení, Bůh zreformuje jeho duši - měníc způsob, jakým ten člověk myslí a jedná. Ten, kdo zažil Boží dar spasení a osvobození od otroctví hříchu, tak jak Bůh zreformoval jeho duši, si uvědomí že zotročení jiného člověka je špatné. Člověk, který opravdu zažil Boží milost, se stává dobrotivý k ostatním. To je bylo Biblickým receptem na skoncování s otroctvím.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Omlouvá Bible otroctví?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries