settings icon
share icon
Otázka

Co je otevřený teismus?

Odpověď


„Otevřený teismus“, rovněž známý pod názvem „teologie otevřenosti“ či „Boží otevřenost“, je snaha vysvětlit Boží vševědoucnost (předzvědění) ve vztahu ke svobodné vůli člověka. Argumentace nauky otevřeného teismu je v podstatě tahle: člověk je naprosto svobodná bytost; pokud by Bůh opravdu cele znal budoucnost, znamenalo by to, že člověk není zcela svobodný. Bůh tedy nezná úplně vše, co se stane v budoucnosti. Otevřený teismus hlásá, že budoucnost nelze znát. Bůh tedy zná vše, co znát lze, ale budoucnost nezná.

Otevřený teismus zakládá svá tvrzení na takových pasážích Písma, která mluví o tom, že Bůh „se rozmyslel“ nebo něčeho „litoval“ nebo „byl překvapen“ nebo se něco „dozvěděl“ (Genesis 6:6; 22:12; Exodus 32:14; Jonáš 3:10). Ve světle mnohých ostatních Písem, která jasně mluví o tom, že Bůh budoucnost zná, bychom tyto verše měli chápat v tom smyslu, že Bůh se ukazuje a popisuje tak, abychom tomu porozuměli. Bůh ví, jak se zachováme a jaká rozhodnutí učiníme, ale může se „rozmyslet“ a upustit od toho, co zamýšlí udělat, v závislosti na tom, co uděláme my. To, že byl Bůh zklamaný tím, jak je lidstvo zlé, neznamená, že nevěděl o tom, že k tomu dojde.

V přímém protikladu k výkladu otevřeného teismu je potom Žalm 139:4, 16: „Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!… všechno jsi zapsal do knihy — dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“ Jak by mohl Bůh ve Starém zákoně předpovědět tolik podrobností o Ježíši Kristu, pokud nezná budoucnost? Jak by mohl Bůh zaručit naše věčné spasení, jestliže neví, co se v budoucnu stane?

Na závěr musíme říct, že otevřený teismus neobstojí ve snaze vysvětlit nevysvětlitelné — vztah mezi Boží vševědoucností a svobodnou vůlí člověka. Stejně jako extrémní formy Kalvinismu dělají z lidských bytostí jen naprogramované roboty, otevřený teismus zase zavrhuje Boží vševědoucnost a svrchovanost. Boha musíme chápat skrze víru, vždyť „bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská“ (Židům 11:6a). Otevřený teismus tedy není biblické učení. Je to jenom další pokus omezeného člověka o pochopení neomezeného Boha. Ti, kdo následují Krista, by měli myšlenky otevřeného teismu zamítnout. A i když otevřený teismus poskytuje jisté vysvětlení vztahu mezi Boží vševědoucností a lidskou svobodnou vůlí, není to vysvětlení biblické.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je otevřený teismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries