settings icon
share icon
Otázka

Co znamená opustit a přilnout?

Odpověď


„To proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem“ (Genesis 2:24). Jiné překlady uvádí „opustit a přilnout“ jako „opustit a připojit se“, „opustit a přidržeti se“, či „opustit… aby se stali jedním“. Co tedy přesně znamená opustit otce a matku a přilnout k manželce?

Jak se dočítáme v Genesis 2, Bůh stvořil nejprve Adama a potom Evu. Bůh přivedl Evu k Adamovi. Bůh ustanovil, že budou ti dva spojeni svatým poutem manželství. Prohlásil, že dva se stanou jedním tělem. To je obrázek manželské intimity – projevu lásky, který se má navždy týkat pouze oněch dvou. „Přilnout“ znamená „přidat se, spojit se, splynout s“ někým. Je to jedinečné splynutí dvou lidí v jednu novou bytost. Znamená to, že s tím neskončíme jenom proto, že se věci nedaří. Znamená to, že budeme spolu o věcech mluvit, spolu se za ně modlit, trpělivě důvěřovat, že bude Bůh pracovat na našich srdcích; znamená to ochotu připustit, že se mýlíš a požádat o odpuštění, a pravidelně hledat Boží radu v Jeho slovu.

Nedokáží-li oba manželé jak opustit rodiče, tak přilnout k partnerovi, povede to k problémům v manželství. Odmítá-li člověk opravdu opustit rodiče, výsledkem budou konflikty a stres. Opustit rodiče neznamená je ignorovat či se s nimi nevídat. Opustit rodiče znamená uznat, že tvým vstupem do manželství vznikla nová rodina a že tato nová rodina má přednost před tou dosavadní. Stejně tak pokud oba manželé opomínají nebo zanedbávají nebo nechtějí k sobě přilnout, povede to k nedostatku intimity a jednoty. Přilnout k manželovi či manželce neznamená, že s ním či s ní budeš každou chvilku nebo že přestaneš mít jakékoliv přátele mimo manželství. Přilnout k partnerovi znamená uznat, že jsi s ním spojený, doslova „přilepený“. Přilnutí je klíčem k budování manželství, které obstojí i v těžkých časech a které bude tím nádherným vztahem, který Bůh chce.

„Opustit a přilnout“ je v manželském svazku rovněž obrazem spojení, kterou chce Bůh s námi mít. „Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte“ (Deuteronomium 13:5). Znamená to opustit všechny bohy, ať už mají jakoukoliv podobu, a připojit je k jedinému Bohu. Spojujeme se s Ním tím, když čteme Jeho slovo a podřizujeme se Jeho autoritě nad námi. Potom zjistíme, že Jeho ustanovení o tom, že máme opustit otce a matku a připojit se k manželce, znamená objevit opravdové odevzdání a bezpečí, přesně jak to Bůh zamýšlel. Bůh bere manželství vážně. Opustit a přilnout je Boží plán pro ty, kdo vstupují do manželství. Když následujeme Boží plán, nejsme nikdy zklamaní.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená opustit a přilnout?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries