settings icon
share icon
Otázka

Co je ohavnost zpustošení?

Odpověď


Fráze "ohavnost zpustošení" pochází z Matouše 24:15 :"Proto, když uvidíte 'ohavnost zpustošení', o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj)". Tohle je odkaz na Daniela 9:27, "Utvrdí však smlouvu mnohým v téhodni posledním (jiné překlady: v týdnu, v sedmi -pozn. př.), u prostřed pak toho téhodne (anebo: sedmičky -pozn. př.) učiní konec oběti zápalné i oběti suché; a skrze vojsko ohavné, až do posledního a uloženého poplénění hubící, na popléněné vylito bude zpuštění." V roce 167 př. Kr. řecký vladař jménem Antiochus Epiphanies založil oltář Diovi nad oltářem zápalných obětí v židovském chrámu v Jeruzalémě. On také obětoval prase na oltáři v chrámu v Jeruzalémě. Tato událost je známá jako ohavnost zpustošení.

V Matoušovi 24:15 Ježíš mluvil nějakých 200 let po tom, co se stala ohavnost zpustošení popsaná výše. Takže Ježíš musel prorokovat že někdy v budoucnu se objeví v židovském chrámu v Jeruzalémě jiná ohavnost zpustošení. Většina vykladačů biblických proroctví věří, že Ježíš měl na mysli antikrista, který udělá něco hodně podobné tomu, co udělal Antiochus Epiphanies. Potvrzuje to fakt, že něco z toho, o čem prorokoval Daniel v Danielovi 9:27 se v roku 167 př. Kr. s Antiochus-em Epiphanies-em nestalo. Antiochus nepotvrdil smlouvu s Izraelem na sedm let. Je to antikrist, který v poslední době uzavře dohodu s Izraelem na sedm let a potom ji poruší dělajíc něco podobného jako ohavnost zpustošení v židovském chrámě v Jeruzalémě.

Ať je budoucí ohavnost zpustošení cokoli, nenechá nikoho v pochybnostech že ten, který ji páchá je osoba známá jako antikrist. Zjevení 13:14 ho popisuje jako nějaký obraz, kterému jsou všichni nuceni se klanět. Změnit chrám živého Boha na místo klanění se antikristovi je skutečně "ohavnost". Ti, kteří budou žít a zůstanou v době soužení, měli by bít ostražití a měli by rozeznat že tato událost je začátkem nejhoršího, 3 a půl roku trvajícího soužení a že návrat Pána Ježíše je tady co nevidět. "Protož bděte, všelikého času modléce se, abyste hodni byli ujíti všech těch věcí, kteréž se budou díti, a postaviti se před Synem člověka" (Lukáš 21:36).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je ohavnost zpustošení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries