settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o významu osobní zodpovědnosti?

Odpověď


Na světě je už tak dost pokušení, a Satan pracuje neúnavně na tom, aby jich vytvořil ještě víc. Tváří v tvář takovému pokušení hledá spousta křesťanů „zpovědního partnera“, který by se s nimi modlil a pomohl jim nést břemena duchovních bojů. Je dobré mít bratra nebo sestru, na které se můžeme spolehnout, když čelíme pokušení. Toho večera, kdy Satan pokoušel Davida, a David se dopustil smilstva s Batšebou (2. Samuel 11), byl král David sám. Bible nám říká, že nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti duchu, silám a duchovním silám, které nás ohrožují (Efezským 6:12).

Když víme, že náš boj je namířen proti silám temnoty, měli bychom se obklopit takovou pomocí, jakou to jen bude možné, což může znamenat i to, že se začneme zodpovídat jinému věřícímu, který nás v boji může povzbudit. Pavel nám říká, že se musíme vyzbrojit veškerou mocí, kterou nám pro tento boj Bůh dává: „Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát“ (Efezským 6:13). Není žádných pochyb, že pokušení přijde. Měli bychom být připraveni.

Satan zná naše slabiny a ví, kde jsme zranitelní. Ví o tom, když se manželé hádají a mají pocit, že někdo jiný by s nimi možná měl větší soucit a pochopení. Ví o tom, když rodiče potrestají dítě, a ono je najednou plné zášti. Ví o tom, když máme špatný den v práci, a kde přesně je po cestě domů ten pravý bar. Kam se obrátit o pomoc? Chceme dělat to, co je v Božích očích správné, ale jsme slabí. Co si počít?

Přísloví 27:17 říká: „Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele.“ Výraz „brousí přítele“ vyjadřuje povzbuzení či morální podporu. Kdy ti naposledy zavolal přítel jenom proto, aby se zeptal, jak se ti vede? Kdy jsi naposledy zavolal příteli a zeptal se, jestli si nepotřebují o něčem promluvit? Povzbuzení a morální podpora od přítele, to jsou někdy právě ty chybějící přísady v boji proti Satanovi. Když máme někoho, komu se zodpovídáme, komu skládáme účty, tyto chybějící přísady nám to dodá.

Autor knihy Židům to trefně vyjádřil, když napsal: „Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“ (Židům 10:24-25). Tělo Kristovo je navzájem vnitřně propojené, a my máme povinnost jedni druhé budovat. I Jakub naznačuje, že se máme někomu zodpovídat, když říká: „Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho“ (Jakub 5:16).

Zodpovědnost vůči někomu nám může pomoct v bitvě s hříchem. Partner, kterému se zodpovídáme, nás může povzbudit, napomenout, poučit, radovat se s námi, a plakat s námi. Každý křesťan by měl zvážit možnost, že bude mít zpovědního partnera, se kterým se bude moci modlit, mluvit, svěřovat se mu a vyznávat.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o významu osobní zodpovědnosti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries