settings icon
share icon
Otázka

Proč lidé odmítají Ježíše jako svého Spasitele?

Odpověď


Rozhodnutí, zda přijmeme nebo odmítneme Ježíše, je tím nejdůležitějším rozhodnutím v životě. Proč se mnozí rozhodnou odmítnout Ježíše jako Spasitele? Existuje zřejmě tolik důvodů, proč lidé Ježíše odmítají, kolik existuje lidí, kteří se tak rozhodnou, nicméně následující čtyři důvody nám poslouží jako obecné kategorie:

1) Někteří lidé si myslí, že spasitele nepotřebují. Takoví lidé se považují za „v podstatě hodné“ a neuvědomují si, že stejně jako všichni ostatní lidé jsou i oni hříšníci, kteří se k Bohu vlastní silou dostat nemohou. Ježíš ale řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6). Ti, kdo Krista odmítnou, nemohou před Bohem obstát, a obhájit se jenom na základě vlastních zásluh.

2) Některé lidi od přijetí Krista jako Spasitele odrazuje strach z vyloučení ze společnosti nebo z pronásledování. V Janovi 12:42-43 vidíme nevěřící, kteří odmítli vyznat Krista, protože si dělali větší starosti se svým postavením mezi lidmi, než s naplněním Boží vůle. Těmto farizejům zaslepila oči láska k postavení a pocty ostatních lidí, protože „milovali lidskou slávu víc než slávu Boží.“

3) Některé lidi láká současný svět a věci v něm víc, než věčné věci. Příběh o takovém člověku nacházíme v Matouši 19:16-23. Tento člověk nebyl ochoten přijít o své pozemské statky, aby získal věčný vztah s Ježíšem (viz také 2. Korintským 4:16-18).

4) Mnoho lidí se prostě vzpírá tomu, jak se je Duch Svatý pokouší přitáhnout k víře v Krista. Štěpán, jedna z vůdčích postav rané církve, řekl těm, kdo se jej chystali zabít: „Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému – jak vaši otcové, tak i vy!“ (Skutky 7:51). Apoštol Pavel prohlásil na adresu lidí, kteří odmítali evangelium, něco podobného v knize Skutků 28:23-27.

Ať už je důvodem, proč lidé odmítají Ježíše Krista, cokoliv, jejich odmítnutí má katastrofální věčné následky. „V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni“, než jméno Ježíš (Skutky 4:12), a ti, kdo Jej odmítnou, ať už z jakéhokoliv důvodu, budou čelit věčnosti v „nejtemnější temnotě“ pekla, kde bude „pláč a skřípění zubů“ (Matouš 25:30).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč lidé odmítají Ježíše jako svého Spasitele?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries