settings icon
share icon
Otázka

Co je obecná zjevení a co zvláštní zjevení?

Odpověď


Obecná zjevení a zvláštní zjevení jsou dvě cesty, které si Bůh vybral aby se zjevil lidstvu. Obecná zjevení předkládá obecní pravdy, které můžeme poznat skrze přírodu. Zvláštní zjevení referuje o konkrétnějších pravdách, kterými můžeme poznat Boha skrze nadpřirozeno.

V souvislosti s obecním zjevením Žalm 19:1-4 prohlašuje, "Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění. Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich. Po vší zemi rozchází se zpráva jejich, a až do končin okršlku slova jich, slunci pak rozbil stánek na nich." Podle této pasáže je Boží existenci a sílu jasně vidět skrze pozorování vesmíru. Řád, složitost, a zázrak stvoření mluví o existenci silného a slavného Stvořitele.

O obecném zjevení učí také Římanům 1:20, "Nebo neviditelné věci jeho, hned od stvoření světa, po věcech učiněných rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a Božství, tak aby oni byli bez výmluvy." Jako Žalm 19, tak i Římanům 1:20 učí že Boží věčná síla je "jasně viditelná" a "pochopitelná" z toho, co bylo uděláno, a není ospravedlnění pro zapírání těchto faktů. S ohledem na tyto pasáže je možná pracovní definicí obecného zjeevení toto: "zjevení Boha všem lidem všech dob a všech zemí, které dokazuje že Bůh existuje a že On je inteligentní, mocný a transcendentní".

Speciální zjevení je způsob, který Bůh vybral aby se zjevil skrze nadpřirozené věci. Speciální zjevení zahrnuje fyzické zjevení se Goha, sny, vidění, psané Boží Slovo, a nejdůležitější - Ježíše Krista. Bible mnohokrát zaznamenává Boha jak se objevuje ve fyzické podobě (Genesis 3:8, 18:1; Exodus 3:1-4, 34:5-7), a Bible zaznamenává Boha jak mluví lidem skrze sny (Genesis 28:12, 37:5; 1. Královská 3:5; Daniel 2) a vize (Genesis 15:1; Ezechiel 8:3-4; Daniel 7; 2 Korintským 12:1-7).

V odhalování Boha má prvořadý význam Jeho Slovo, Bible, která je také formou speciálního zjevení. Bůh zázračně vedl autory Písma, aby správně zaznamenali Jeho odkaz lidstvu, když psali každý svým vlastním stylem a ze své vlastní osobnosti. Slovo Boží je živé a koná (Židům 4:12). Slovo Boží je vdechnuté, užitečné a dostatečné (2 Timoteovi 3:16-17). Bůh stanovil aby byla pravda o Něm zaznamenaná v písemné podobě, protože věděl jak nepřesné a nespolehlivé může být ústní podání. On také chápe, jak nesprávně můžou být interpretované sny a vize člověka. Bůh se rozhodl zjevit v Bibli lidstvu vše potřebné o Něm, co On očekává a co On pro nás udělal.

Ta "nej" forma speciálního zjevení je Osoba Ježíše Krista. Bůh se stal lidskou bytostí (Jan 1:1, 14). Nejlíp to sumarizuje Židům 1:1-3, "Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, ... On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty". Bůh se stal lidskou bytostí, v Osobě Ježíše Krista, aby byl jako my, aby nám dal příklad, aby nás učil, aby nám zjevil Sebe, a - co je nejdůležitější - aby nám dal spásu pokořujíc se smrtí na kříži (Filipenským 2:6-8). Ježíš Kristus je nejvyšší "speciální zjevení" od Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je obecná zjevení a co zvláštní zjevení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries