settings icon
share icon
Otázka

Je to v pořádku, aby křesťan chodil s nevěřícím nebo se s ním vzal?

Odpověď


Pro křesťana je velmi nerozumné chodit s nevěřícím člověkem a svatba by už vůbec neměla připadat v úvahu. Druhá Korintským 6:14 říká, že nemáme „táhnout jha s nevěřícími“ (Bible Kralická). Evokuje to obrázek nesourodého páru dobytka, který je zapřažen do stejného jha. Namísto toho, aby společnými silami táhli náklad, pracují proti sobě. I když se v této pasáži nemluví konkrétně o manželství, rozhodně se na manželství vztahuje. Dále se v tomto písmu mluví o tom, že neexistuje žádný soulad mezi Kristem a Beliálem (Satanem). V manželství křesťana a nevěřícího nemůže být žádná duchovní harmonie. Pavel dále připomíná věřícím, že v nich od okamžiku jejich spasení přebývá Duch svatý, který žije v jejich srdcích (2 Korintským 6:15-17). Právě kvůli tomu se mají oddělovat od světa – jsou na tomto světě, ale ne z tohoto světa – a nikde to není tak důležité, jako v tom nejintimnějším vztahu vůbec – v manželství.

Bible také říká „Nemylte se, špatná společnost kazí dobré mravy“ (1 Korintským 15:33). Důvěrný vztah s člověkem, který v Boha nevěří, se rychle může stát překážkou na tvé vlastní cestě s Bohem. Jsme povoláni k tomu, abychom ztraceným zvěstovali dobrou zprávu, ne abychom s nimi měli důvěrný vztah. Není nic špatného na tom, když budeme mít s nevěřícími lidmi pevná přátelství, dále bychom ale jít neměli. Kdybys chodil/-a s nevěřícím, řekni upřímně, co by bylo tvou prioritou, romantický vztah nebo získání jeho/její duše pro Krista? Pokud bys vstoupil do manželství s nevěřícím člověkem, jak byste spolu rozvíjeli důvěrný duchovní vztah? Jak by se dalo budovat a udržovat hodnotné manželství, kdybyste se nedokázali shodnout na té nejdůležitější věci vůbec – na Pánu Ježíši Kristu?

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je to v pořádku, aby křesťan chodil s nevěřícím nebo se s ním vzal?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries