settings icon
share icon
Otázka

Co by měl křesťan dělat v případě neplodnosti?

Odpověď


Otázka neplodnosti je velmi obtížná, a to zvláště pro manželské páry, které se celý život těší na děti. Takové křesťanské páry se potom ptají „Proč zrovna my, Pane?“ Bůh zajisté chce, aby byli křesťané obdařeni dětmi, které by mohli milovat a pečovat o ně. Pro fyzicky zdravé páry je jedním z nejkrušnějších aspektů neplodnosti to, že nevědí, zda se jedná o trvalou nebo dočasnou situaci. Je-li dočasná, jak dlouho budou muset čekat? Je-li trvalá, jak si tím mohou být jisti a co by měli podniknout?

Bible nám nastiňuje problém neplodnosti hned v několika příbězích:

Bůh slíbil Abrahamovi a Sáře dítě, ale syna, Izáka, měli teprve, až Sáře bylo 90 let (Genesis 11:30).

Izák, Rebečin manžel, se vroucně modlil a Bůh jej vyslyšel; výsledkem bylo narození dvou synů, Jákoba a Ezaua (Genesis 25:21).

Ráchel se modlila a Bůh jí „otevřel lůno“. Porodila dva syny, Josefa a Benjamína (Genesis 30:1; 35:18).

Manoach měl ženu, která byla neplodná. Bůh jí ale dal syna, Samsona (Soudců 13:2).

Alžběta i přes pokročilý věk porodila syna, Jana Křtitele, který připravoval cestu pro Krista (Lukáš 1:7, 36).

Neplodnost Sáry, Rebeky a Ráchel (matky Izraelského národa) je významná tím, že jejich schopnost nakonec porodit děti byla znamením Boží milosti a přízně. Neplodné páry by se ovšem neměli domnívat, že od nich Bůh odňal milost a přízeň, ani by tuto skutečnost neměly vnímat jako nějaký druh trestu. Křesťanské páry by se měly držet vědomí, že jejich hříchu byly v Kristu odpuštěny a že to, že nemohou mít děti, není trest od Boha.

Co tedy mají neplodné křesťanské páry dělat? Je dobré konzultovat s gynekologem a dalšími specialisty na oplodnění. Jak muž, tak žena by si měli osvojit při přípravě na těhotenství zdravý životní styl. Výše zmíněné matky Izraelského národa se za početí vroucně modlily. Takže modlit se za dítě také není od věci. V první řadě bychom se ale měli modlit za Boží vůli pro náš život. Je-li jeho vůle, abychom měli dítě přirozenou cestou, budeme jej mít. Je-li Jeho vůle, abychom děti adoptovali, abychom dělali pěstouny či abychom byli bezdětní, měli bychom to přijmout a podřídit se tomu. Víme, že Bůh má svůj nadpřirozený plán pro každého, koho miluje. Bůh je původcem života. Bůh početí dovoluje nebo mu zamezuje. Bůh je svrchovaný a má veškerou moudrost a poznání (viz Římanům 11:33-36). „Všechno dobré a dokonalé je dar shůry…“ (Jakub 1:17). Znát a přijmout tuto pravdu udělá opravdu hodně a pomůže zacelit bolest v srdcích těch, kdo nemohou mít děti.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co by měl křesťan dělat v případě neplodnosti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries