settings icon
share icon
Otázka

Musím věřit že Bible je neomylná abych byl spasen?

Odpověď


Nejsme spaseni vírou v inspiraci anebo v neomylnost Bible. Jsme spaseni vírou v Pána Ježíše Krista jako svého Záchrance z hříchu (Jan 3:16; Efezským 2:8-9; Římským 10:9-10). Zároveň ale jen skrze Bibli se dozvídáme o Ježíši Kristu a o Jeho smrti a zmrtvýchvstání kvůli nám (2 Korintským 5:21; Římanům 5:8). Nemusíme věřit všemu v Bibli abychom byli spaseni - ale musíme věřit v Ježíše Krista, který je Biblí prohlašován. Rozhodně bychom se měli držet Bible jako Božího Slova a měli bychom naprosto věřit všemu co Bible učí.

Když jsou lidé spaseni, většinou vědí o Bibli pramálo. Spása je proces, který začíná pochopením našeho hříšného stavu a ne tím, že porozumíme neomylnosti Bible. Naše svědomí nám říká že nejsmí schopni stát před svatým Bohem pro naše zásluhy. Víme že nejsme dostatočně spravedliví to udělali, takže se k Němu obracíme a příjmáme oběť Jeho Syna na kříži pro zaplacení našich hříchů. Klademe v Něho naši plnou důvěru. Od tohto bodu máme dokonale novou přirozenost, čistou a neposkvrněnou hříchem. Boží Duch Svatý žije uvnitř našich srdcí, zapečeťujíc nás pro věčnost. Od tohoto okamžiku jdeme vpřed, milujíc a poslouchajích Boha víc a víc každý den. Součástí tohoto "jdeme vpřed" je denní krmení Božím Slovem abychom rostli a utužili naše chození s Ním. Bible sama má moc provést tento zázrak v našich životech.

Jestli věříme a důvěřujeme v Osobu a práci Pána Ježíše Krista, jak se učí v Bibli, jsme spaseni. Když ale věříme v Ježíše Krista, Svatý Duch bude pracovat v našich srdcích a myslích - a přesvědčí nás že Bible je pravda a je jí třeba věřit (2 Timoteovi 3:16-17). Pokud jsou v našich myslích pochybnosti o neomylnosti Písma, nejlepší způsob jak je zvládnout je poprosit Boha aby nám dal ujištění ohledně Jeho Slova a důvěru v Jeho Slovo. On je víc než ochoten odpovědět těm, kdo Ho hledají upřímě a celým svým srdcem (Matouš 7:7-8).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Musím věřit že Bible je neomylná abych byl spasen?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries