settings icon
share icon
Otázka

Proč je důležité věřit v neomylnost Bible?

Odpověď


Žijeme v době, kdy zvykneme na chybu reagovat pokrčením rameny. Místo ptaní se - jako Pilát když se zeptal "Co je pravda?" - postmoderní člověk říká: "nic není pravda", anebo možná "pravda je, ale my ji nemůžeme vědět." My jsme vyrostli zvyklí na to, že nás klamou, a mnoho lidí vypadá spokojeně s falešnou představou že i Bible obahuje chyby.

Doktrína o neomylnosti Bible je velmi důležitá protože pravda má význam. Tato otázka přemýšlí o Božím charakteru a je základem našeho pochopení o všem co Bible učí. Tady jsou některé důvody proč bychom měli naprosto věřit neomylnosti bible.

1. Bible sama o sobě tvrdí že je dokonalá. "Výmluvnosti Hospodinovy jsou výmluvnosti čisté, jako stříbro v hliněné peci přehnané a sedmkrát zprubované." (Žalm 12:6). " Zákon Hospodinův jest dokonalý" (Žalm 19:7). "Všeliká výmluvnost Boží přečištěná jest" (Přísloví 30:5). Tyto tvrzení čistoty a dokonalosti jsou absolutní výroky. Všimněte si že neříkají že Boží Slovo je "většinou" čisté, anebo písmo je "skoro" dokonalé. Bible tvrdí že je naprosto dokonalá nenechává žádné místo pro teorie o "částečné" dokonalosti.

2. Bible stojí a padá jako celek. Když se zistí o předních novinách že pravidelně obsahují chyby, pak budou rychle zdiskreditovány. Nepomohlo by říct "všechny chyby jsou pouze na straně 3." Aby byli noviny důvěryhodné ve všech jejich částech, musely by být skrz naskrz pravdivé. Tosamé je to s Biblí: jestli je nepřesná když mluví o geologii, proč by měl někdo věřit její teologii? Je buď důvěryhodným dokumentem, anebo není.

3. Bible je odrazem jejího Autora. Je tomu tak u všech knih. Bible byla napsaná Bohem samým jak On pracoval v autorech - lidech v procese nazvaném "inspirace". " Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem " (2 Timoteovi 3:16). Viz také 2 Petrovu 1:21 a Jeremiáše 1:2

Věříme že Bůh který stvořil vesmír je schopný napsat knihu. A Bůh který je dokonalý je schopný napsat dokonalou knihu. Problém není jenom o tom "jestli má Bible chyby" ale "může Bůh udělat chybu?" Jestli Bible obsahuje faktické chyby, potom Bůh není vševědoucí a je schopný dělat chyby. Jestli Bible obsahuje dezinformace, potom Bůh není pravdomluvný ale místo toho je lhář. Jestli Bible obsahuje rozpory, pak je Bůh autorem zmatku. Jinými slovy, jestli neomylnost Bible není pravda, potom Bůh není Bůh.

4. Bible soudí nás, ne naopak. "Neboť Boží slovo ... rozsuzuje myšlenky i záměry srdce" (Židům 4:12). Všimněte si vztah mezi "srdcem" a "Slovem." Slovo zkoumá; srdce je zkoumáno. Vyloučit části Slova z jakéhokoli důvodu je obrácením tohto procesu. Stáváme se zkoušející, a Slovo se musí podrobit našemu "nadřízenému vhledu". No Bůh říká: "Ale kdo jsi přece ty, ó člověče, že odmlouváš Bohu?" (Římanům 9:20).

5. Biblické poselství je třeba brát jako celek. To není mix doktrin ze kterých si můžeme vybrat. Često lidé mají rádi verše které říkají že je Bůh miluje, ale nemají rádi verše které říkají že Bůh bude soudit hříšníky. Ale my nemůžeme jen tak vybrát co se nám z Bible líbí a ostatek zahodit pryč. Jestli je Bible špatná co se týče například pekla, potom kdo poví že ohledně nebe má pravdu? - anebo ohledně cohokoli jiného? Jestli Bible nemůže předat správné údaje o svoření, potom možná nemohou být důvěryhodné údaje ohledně spásy. Jestli je příběh o Jonášovi mýtus, potom možná je mýtem také příběh o Ježíšovi. Naopak, Bůh řekl co řekl a Bible nám dává plný obraz o tom, kdo Bůh je. "Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích" (Žalm 119:89).

6. Bible je naším jediným pravidlem pro víru a život. Pokud není spolehlivá, potom na čem máme založit naši víru? Ježíš žádá naši důvěru, a to zahrnuje důvěru v to, co On říká ve svém Slově. Jan 6:67-69 je překrásná pasáž. Ježíš byl právě svědkem odchodu mnohých, kteří ho do té chvíle následovali. Potom se obrátil k dvanácti apoštolům a zeptal se: "Zdaliž i vy chcete odjíti?" Na to Petr mluvil za všechny, když řekl: "Pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš." My můžeme mít tu samou důvěru v Pána a v Jeho slova života.

Nic z toho co jsme zde předložili by se nemělo brát jako zavržení skutečné učenosti. Neomylnost Bible neznamená že máme přestat používat rozum anebo slepě přijat co Bible říká. Máme příkaz studovat slovo (2 Timoteovi 2:15), a ti kdo ho zkoumají jsou pochváleni (Skutky 17:11). Také jsme si vědomi, že jsou v Bibli obtížné pasáže, a také upřímné neshody v interpretaci. Našim cílem je přistupovat k Písmu uctivě a s modlitbou, a když najdeme něco comu nerozumíme, modlíme se víc, studujeme víc a - když se nám odpověd stále vyhýbá - pokorně uznat vlastní omezení před tváří dokonalého Slova Božího.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč je důležité věřit v neomylnost Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries