settings icon
share icon
Otázka

Jak nejít do pekla?

Odpověď


Nejít do pekla je jednodušší, než si myslíte. Někteří lidé věří, že musí celý svůj život dodržovat Desatero, aby neskončili v pekle. Jiní, že musí dodržovat určité obřady a rituály. Další věří, že nemůžeme vědět jistě, zda půjdeme do pekla. Žádný z těchto názorů není správný. V Bibli je velice jasně popsáno, jak se člověk může po smrti vyhnout peklu.

Bible popisuje peklo jako děsivé a strašné místo. Peklo je popisováno jako "věčný oheň" (Matouš 25:41), "neuhasitelný oheň" (Matouš 3:12), "hanba a věčná hrůza" (Daniel 12:2), místo, kde "oheň nehasne" (Markovi 9:44-49), a "věčného zničení"(2. Tesalonickým 1:9). Zjevení 20:10 popisuje peklo jako "jezero, kde hoří síra", kde jsou bezbožní "mučeni dnem i nocí na věky věků" (Zjevení 20:10). Je zřejmé, že peklo je místem, kterému bychom se měli vyhnout.

Proč peklo vůbec existuje a proč tam Bůh některé lidi posílá? Bible nám říká, že Bůh "připravil" peklo pro ďábla a padlé anděly poté, co se proti němu vzbouřili (Matouš 25:41). Ti, kdo odmítají Boží odpuštění, budou trpět stejným věčný osudem jako ďábel a padlí andělé. Proč je pekla zapotřebí? Všechny hříchy jsou v podstatě činem proti Bohu (Žalm 51:4), a protože Bůh je nekonečné a věčné bytí, jen nekonečný a věčný trest může být dostačující. Peklo je místo, kde bude vykonána svatá a spravedlivá Boží spravedlnost. Peklo je místo, kde Bůh odsuzuje hřích a ty, kteří Ho odmítají. Bible jasně říká, že jsme všichni zhřešili (Kazatel 7:20, Římanům 3:10-23), a tak si všichni zaslouží jít do pekla.

Takže jak se vyhnout t peklu? Vzhledem k tomu, jak nekonečný a věčný je trest, nekonečná a věčná cena musí být zaplacena. Bůh se stal člověkem v osobě Ježíše Krista. V Ježíši Kristu Bůh žil mezi námi lidmi, učil, a uzdravoval - ale tyto skutky nebyly jeho základním posláním. Bůh se stal člověkem (Jan1:01, 14), aby mohl zemřít za nás. Ježíš, Bůh v lidské podobě, zemřel na kříži. Bůh nás vyzývá, abychom přijali Ježíše Krista jako Spasitele, přijali Jeho smrt jako plnou platbu za naše hříchy. Bůh slibuje, že každý, kdo věří v Ježíše (Jakub 3:16), věří jen v Něho jako Spasitele (Jakub 14:6), bude spasen, tedy nepůjde do pekla.

Bůh nechce, aby někdo šel do pekla (2 Petr 3:9). To je důvod, proč pro nás Bůh stvořil konečnou, dokonalou a dostačující oběť. Pokud nechcete jít do pekla, přijměte Ježíše jako svého Spasitele. Je to tak jednoduché. Řekni Bohu, že si uvědomuješ, že jsi hříšník, a že si zasloužíš jít do pekla. Prohlaš před Bohem, že věříš v Ježíše Krista jako svého Spasitele. Poděkuj Bohu za darované odpuštění a vysvobození z pekla. Prostá víra, víra v Ježíše Krista jako Spasitele, to je způsob, jakým se můžeš vyhnout peklu!

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak nejít do pekla?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries