settings icon
share icon
Otázka

Mohou lidé z nebe shlížet dolů a vidět nás, kdo jsme ještě na zemi?

Odpověď


V Židům 12:1 je psáno: „když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků…“ Někteří lidé chápou onen „zástup svědků“ (v Kral. „oblak svědků“) jako lidi, kteří na nás shlížejí z nebe. To ovšem není správný výklad. V židům 11 se hovoří o mnoha lidech, které Bůh vyzvedá pro jejich víru. A právě tito lidé tvoří onen „oblak svědků“. Jsou „svědky“ ne v tom smyslu, že se na nás dívají, ale v tom smyslu, že pro nás ustanovili příklad. Jsou svědky Krista a Boha a pravdy. V židům 12:1 se dále píše: „odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.“ Právě kvůli víře a vytrvalosti křesťanů, kteří žili před námi, bychom se měli inspirovat a měli bychom následovat jejich příklad.

Bible nám nikde výslovně neříká, zda nás lidé mohou nebo nemohou z nebe vidět. Je ovšem nepravděpodobné, že by tomu tak bylo. Proč? Především proto, že by občas viděli něco, co by je zarmoutilo nebo co by je bolelo, jako třeba hřích nebo každý jiný zlý čin. Jelikož ovšem v nebi není ani zármutek, ani slzy nebo bolest (Zjevení 21:4), vypadá to, že pozorovat pozemské věci z nebe je nemožné. Za druhé, lidé v nebi jsou zcela pohlceni a zaměstnáni tím, že uctívají Boha a těší se z nebeské slávy, takže se nezdá být pravděpodobné, že by měli nějaký zvláštní zájem o dění na zemi. Už to, že jsou svobodní od hříchu a zažívají v nebi Boží přítomnost je jistě více než dostatečným důvodem k tomu, aby o nic dalšího neměli zájem. Jistě že je možné, že Bůh umožní lidem shlédnout z nebe na jejich milované na zemi, ovšem nemáme žádný biblický argument, kterým by šlo potvrdit, že se tak opravdu děje.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Mohou lidé z nebe shlížet dolů a vidět nás, kdo jsme ještě na zemi?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries