settings icon
share icon
Otázka

Co je to modlitba za spásu?

Odpověď


Mnoho lidí se ptá: "Existuje modlitba, která by mi zajistila spasení?" Je důležité si uvědomit, že se nelze spasit skrze modlitbu nebo pronášením určitých slov. Bible nezaznamenala osoby, které by byly spaseny modlitbou. Odříkávání modlitby není biblická cesta ke spáse.

Biblický způsob spásy je víra v Ježíše Krista. Jan 3:16 nám říká: “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” Spásy lze dosáhnout skrze víru (Efezským 2:8), přijetím Ježíše jako Spasitele (Jan 1:12), a tím, že mu budeš plně důvěřovat (Jan 14:6; Skutky 4:12), a ne tím, že odříkáš modlitbu.

Biblické poselství spásy je jednoduché, jasné a úžasné zároveň. Všichni jsme spáchali hřích proti Bohu "(Římanům 3:23). Není nikdo, kromě Ježíše Krista, kdo by prožil celý život bez hříchu (Kazatel 7:20). Kvůli našemu hříchu jsme byli souzeni Bohem (Římanům 6:23), naším trestem je fyzická smrt a následně smrt duchovní. To je náš zasloužený trest za hřích a není nic, co můžeme udělat, abychom si Boha usmířili. V důsledku své lásky k nám se Bůh stal člověkem v osobě Ježíše Krista. Ježíš žil dokonalý život a vždycky učil pravdu. Nicméně lidstvo odmítlo Ježíše a nechalo ho ukřižovat. I přes tento hrozný čin Ježíš zemřel místo nás, vzal na sebe břemeno rozsudku a zemřel místo nás (2 Korintským 5:21). Poté byl Ježíš vzkříšen (1 Korintským 15), což prokazuje, že jeho oběť byla dostatečná a že překonal hřích a smrt. V důsledku oběti Ježíše nám Bůh nabízí spásu jako dar. Bůh nás všechny vyzývá, abychom změnili naše vnímání Ježíše (Skutky 17:30) a přijali jeho oběť jako plně dostačující ke splacení našich hříchů. (1 Jan 2:2). Spásu lze získal tím, že přijmeme dar, který nám Bůh nabízí, ne skrze modlitbu.

To však neznamená, že by modlitba nemohla být zapojena do přijetí spásy. Pokud rozumíš evangeliu, věříš, že je pravdivé a přijímáš Ježíše jako své spasení, je dobré a správné vyjádřit tuto svou víru modlitbou. Komunikace s Bohem skrze modlitbu může být způsob, jak se posunout od přijetí faktů o Ježíi k jejich plnému pochopení a k plné víře v Něj jako ve Spasitele. Modlitba může spojena s aktem umístění naší víry v Ježíše pro spásu.

A přesto je velmi důležité, abys nezakládal svou víru pouze na odříkávání modliteb. Odříkávání modlitby nás nemůže spasit! Pokud chceš přijmout spásu skrze Ježíše, věř v Něj. Plně věř v jeho oběť, která je dostačující za naše hříchy. Plně se na Něj spolehni jako na svého Spasitele.To je biblická cesta ke spáse. Pokud jsi přijal Ježíše jako svého Spasitele, pak bez váhání řekni modlitbu. Řekni Bohu, jak vděčný/á jsi za Ježíše. Nabídni Bohu modlitbu za jeho lásku a oběť. Poděkuj Ježíši za to, že zemřel za naše hříchy a zajistil nám spásu. Toto je biblické spojení mezi spásou a modlitbou.

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to modlitba za spásu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries