settings icon
share icon
Otázka

Je něco takového jako mimozemšťané nebo ufoni?

Odpověď


Nejprve definujme pojem "mimozemšťané" jako "bytosti schopné dělat morální volby, inteligentní, mají cit a vůli". A teď několik vědeckých faktů:

1. Člověk poslal kosmické lodi téměř na všechny planety v naší sluneční soustavě. Po pozorování těchto planet, jsme vyloučili všechny kromě Marse a možná měsíce Jupitera, které by mohli být schopni podporovat život.

2. V r. 1976, USA poslali dva ........... ? ............. na Mars. Každý z nich měl nástroje, které by mohly kopat do písku na Marsu a analyzovat jej, jestli tam jsou známky života. Nenašli zhola nic. Naopak, zem z naprosto neurodné pouště Světa anebo z nejzamrznutější špíny v Antarktidě se hemží mikroorganizmy. V 1997, USA poslali průzkumnou sondu na povrch Marsu. Tento rover odebral více vzorků a řídil mnoho dalších pokusů. Také nenašel jedinou stopu života. Od té doby bylo zhájeno několik jinných misí na Mars. Výsledky byly stejné.

Astronomové neustále nacházejí nové planety ve vzdálených slunečních soustavách. Někteří navrhují že existence tak mnoha planet dokazuje, že někde ve vesmíru musí být život. Faktem je, že nikterá z těchto planet nikdy nedokázala, že by byla něco podobné na život nosící planetu. Obrovské vzdálenosti mezi Zemí a těmito planetami znemožňují rozhodnutí týkající se jejich schopnosti podporovat život. Země jediná v naši sluneční soustavě podporuje život. Evolucionisté moc chtějí najít jinou planetu v jiné sluneční soustavě, která by mohla podporovat nkázor, že život se vyvinul. Je mnoho jiných planet, ale my určitě nevíme dost o nich abychom skontrolovali jestli můžou podporovat život.

Takže, co říká Bible? Země a lidstvo jsou jediněčné Boží stvoření. Genesis 1 učí, že Bůh stvořil Zemi před Sluncem, měsícem anebo hvězdami. Skutky 17:24,26 konstatují, že "Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama... A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země; vyměřil jim uložené časy a hranice jejich přebývání."

Původně bylo lidstvo bez hříchu a všechno na světě bylo "velmi dobré" (Genesis 1:31). Když první člověk zhřešil (Genesis 3) výsledkem byly problémy všeho druhu, včetně nemocí a smrti. I když zvířata nemají žádný osobní hřích před Bohem (nejsou to morální bytosti), oni přesto trpí a umírají (Římanům 8:19-22). Ježíš zemřel aby odstranil trest, který si zasloužíme za naše hříchy. Když přijde znovu, zruší kletbu která existuje od Adama (Zjevení 21-22). Všimněte si, že Římanům 8:19-22 říká, že všechno stvoření netrpělivě čeká na tuto dobu. Je také důležité si uvědomit, že Kristus přišel, aby zemřel za lidstvo, a že zemřel jen jednou (Židům 7:27; 9:26-28; 10:10).

Pokud se všechna stvoření nyní trpí pod kletbou, veškerý život mimo Země také trpí. Pokud (když o tom debatujeme), morální bytosti existují na jiných planetách, pak oni také trpí; a pokud ne teď, tak jednoho dne budou jistě trpět, když všechno pomine s velkým rámusem a prvky se roztaví žárem (2 Peter 3:10). Jestli nikdy nezhřešili, pak by Bůh byl nespravedlivý v potrestání. Ale jestli zhřešili, Kristus zemřel jen jednou (když byl na Zemi), pak jsou ponecháni v jejich hříších, co by také bylo v rozporu s Božím charakterem (2 Peter 3:9). Toto nás nechává s neřešitelným problémem - jen ak by, samozřejmě: mimo Zemi nejsou žádné morální bytosti.

A co s jinými životními formami (bez morálky a pocitů) na jiných planetách? Mohli by řasy, nebo dokonce psy a kočky být na nejaké neznámé planetě? Pravděpodobně, a nepoškodilo by to žádný byblický text. Ale jistě by to bylo problematické, kdyby někdo chtěl odpovědět na otázku jako: "Poněvadž všechno svoření trpí, co tím Bůh sleduje když dělá svoření nižší kategorie (bez morálky a pocitů) aby trpělo na vzdálených planetách?"

Na závěr, Bible nám nedává žádný důvod věřit, že existuje někde jinde ve vesmíru. Vlasně nám Bible dává několik klíčových důvodů, proč nemůže existovat. Ano, je mnoho podivných a nevysvětlitelných věcí. Ale není žádný důvod tyto jevy přisuzovat cizincům nebo ufonům.

Jestli jsou rozeznatelné věci k těmto domnělým událostem, vypadá že je to spíš duchovního jmenovitě démonického původu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je něco takového jako mimozemšťané nebo ufoni?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries