settings icon
share icon
Otázka

Co by měl křesťan dělat, je-li ženat / vdaná za nevěřícího?

Odpověď


Manželství s nevěřícím může být jednou z největších překážek v životě křesťana. Manželství je posvátná smlouva, která spojuje dva lidi v jedno tělo (Matouš 19:5). Pro věřícího a nevěřícího může být harmonické soužití velice obtížné (2. Korintským 6:14-15). Stane-li se jeden z partnerů křesťanem během manželství, projeví se rozpory, plynoucí ze života pod dvěma různými vlivy, velmi zřetelně.

Křesťané se v takových situacích často poohlíží po nějaké cestě, jak z manželství vystoupit, a jsou přesvědčeni, že to je jediný způsob, jak skutečně uctít Boha. Jeho slovo nicméně říká pravý opak. Je velice důležité nejen být spokojený v každé situaci, ale také hledat způsob, jak Boha oslavovat uprostřed těžkostí (1. Korintským 7:17). Bible zcela konkrétně promlouvá k těm, kdo jsou v manželství s nevěřícími, v 1. Korintským 7:12-14: „…Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ať ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým věřícím manželem…“

Křesťané žijící v manželství s nevěřícím se musí modlit, aby jim Duch Svatý dal sílu k tomu, aby dokázali vyznávat Krista a žít ve světle Boží přítomnosti (1. Jan 1:7). Měli by usilovat o to, aby Boží moc proměňovala jejich srdce a dala vyrůst ovoci Ducha Svatého (Galatským 5:22-23). Křesťanská manželka má povinnost být v srdci podřízená, i vůči nevěřícímu manželovi (1. Petr 3:1), a aby to zvládla, musí si udržet blízkost k Bohu a spoléhat na Jeho milost.

Křesťané by neměli vést osamělý život. Měli by si najít oporu zvenčí, jako je třeba církev nebo biblická studijní skupinka. Být v manželství s nevěřícím nemění nic na tom, že to je posvátný vztah, takže prioritou každého křesťana by mělo být modlit se za svého partnera a být dobrým příkladem, aby Kristovo světlo mohlo jasně zářit (Filipským 2:15). Kéž je pravda, o které se píše v 1. Petrovi 3:1 – aby byl nevěřící partner „získán“ – nadějí a cílem každého křesťana, který žije v manželství s nevěřícím.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co by měl křesťan dělat, je-li ženat / vdaná za nevěřícího?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries