settings icon
share icon
Otázka

Manželství, které vydrží – existuje k tomu nějaký klíč?

Odpověď


Apoštol Pavel řekl, že žena je vázána ke svému muži, pokud onen muž žije (Římanům 7:2). Vidíme zde princip, že k tomu, aby bylo manželské pouto zlomeno, je zapotřebí smrti manžela či manželky. To je Boží příkaz, ale v naší moderní společnosti končí rozvodem 51 procent manželství. To znamená, že více než polovina párů, které si slíbí „dokud nás smrt nerozdělí“, tento slib poruší.

Co tedy mohou lidé udělat pro to, aby jejich manželství vydrželo? První a nejdůležitější věcí je poslušnost Bohu a jeho Slovu. Tento princip by měl platit už před manželstvím. Bůh řekl: „Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě?“ (Amos 3:3). Pro znovuzrozeného věřícího to znamená nepouštět se do důvěrných vztahů s člověkem, který v Boha nevěří. „Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou?“ (2 Korintským 6:14). Kdybychom se drželi této zásady, ušetřilo by to později v manželství mnoho bolesti a trápení.

Další věcí, která zaručí dlouhé trvání manželství, je poslušnost mužů - manželů vůči Bohu a to, že budou milovat, ctít a chránit svou manželku jako své vlastní tělo (Efezským 5:25-31). Obdobně platí, že žena by měla poslouchat Boha a podřizovat se svému muži „jako Pánu“ (Efezským 5:22). Manželství mezi mužem a ženou je obrázkem vztahu mezi Kristem a církví. Kristus dál sebe samého za církev a miluje, ctí a chráni ji jako svou „nevěstu“ (Zjevení 19:7-9).

Když Bůh přivedl Adamovi Evu, při příležitosti, která by se dala označit jako první manželství, byla Eva stvořena z jeho „masa a kostí“ (Genesis 2:31) a ti dva se stali „jedním tělem“ (Genesis 2:23-24). Stát se jedním tělem znamená více než pouhou fyzickou jednotu. Znamená to, že se spojí mysl a duše a vytvoří jeden celek. Tento vztah daleko přesahuje pocitovou a citovou přitažlivost, a je spíše duševní „jednotou“, která může nastat pouze tehdy, když se oba partneři poddávají Bohu a sobě navzájem. Takový vztah potom není založen na tom, „co je moje“, ale na „nás“ a na tom, co je „naše“. To je jedno z tajemství k manželství, které vydrží. Mít manželství, které vydrží až do smrti, to by mělo být pro oba partnery prioritou. Upevňování osobního vztahu každého z partnerů s Bohem pak bude velmi upevňovat vztah mezi manželem a manželkou, a bude znamenat trvalé a bohulibé manželství.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Manželství, které vydrží – existuje k tomu nějaký klíč?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries