settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanský světonázor?

Odpověď


Světonázor je souhrnný koncept chápání světa z určitého pohledu. Křesťanský světonázor je proto souhrnný koncept chápání světa z pohledu křesťana. Světonázor každého jedince tvoří jakýsi „celkový pohled“, který dává do souladu všechno, čemu dotyčný věří. Je to individuální způsob chápání reality. Světonázor je pak základem pro každodenní rozhodování a je tedy nesmírně důležitý.

Na stole leží jablko a vidí ho několik lidí. Botanik se podívá na jablko a určí, kam botanicky patří. Umělec se podívá na jablko a namaluje jej. Prodavač se podívá na jablko jako na zboží a spočítá si jeho cenu. Dítě v něm vidí svačinu a sní jej. To, jak se na jakoukoli situaci díváme, je ovlivněno tím, jak se díváme na svět v širším pohledu. Každý světonázor, ať už křesťanský či nikoli, si klade alespoň tři základní otázky:

1) odkud pocházíme? (a proč tady jsme?)
2) co se to se světem děje? co to není se světem v pořádku?
3) jak to napravit?

Převládajícím světonázorem dnešní doby je naturalizmus, který tyto otázky zodpovídá takto: 1) Jsme výsledkem náhodných přírodních procesů a žádný opravdový smysl tedy nemáme. 2) Nerespektujeme přírodu tak, jak bychom měli. 3) Svět můžeme zachránit ekologií a konzervativním přístupem. Naturalistický světonázor pak produkuje mnoho spřízněných filozofických směrů, jako jsou například morální relativismus, existencionalismus, pragmatismus a utopismus.

Křesťanský světonázor naproti tomu dává na tyto otázky biblické odpovědi: 1) Jsme Boží stvoření, a byli jsme učiněni proto, abychom vládli světu a měli s ním společenství (Genesis 1:27-28; 2:15). 2) Zhřešili jsme proti Bohu a uvedli tak na celý svět prokletí (Genesis 3). 3) Sám Bůh svět vykoupil skrze oběť jeho Syna, Ježíše Krista (Genesis 3:15; Lukáš 19:10) a jednoho dne vrátí stvoření do jeho původního, dokonalého stavu (Izaiáš 65:17-25). Křesťanský světonázor nás také vede k tomu, že věříme v to, že existuje absolutní morálka, zázraky, lidská důstojnost a možnost vykoupení.

Je důležité pamatovat na to, že světonázor je souhrnný. Ovlivňuje každý aspekt našich životů, od peněz po morálku, od politiky k umění. Opravdové křesťanství je víc, než pár nápadů, které se hodí do církve. Křesťanství v takové formě, v jaké nám jej podává Bible, je samo o sobě světonázorem. Bible nikde nečiní rozdíl mezi „náboženským“ a „světským“ životem; křesťanský život je jen jeden, jsem-li křesťan, nežiju dvěma životy. Ježíš se prohlásil za „cestu, pravdu a život“ (Jan 14:6) a tím se stal naším světonázorem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanský světonázor?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries