settings icon
share icon
Otázka

Co byly křížové výpravy?

Odpověď


Křížové výpravy se staly příčinou jednoho z nejčastějších argumentů proti křesťanské víře. Někteří islámští teroristé dokonce prohlašují, že jejich teroristické útoky jsou odplatou za to, co páchali křesťané na křížových výpravách. Co tedy vlastně byly křížové výpravy a proč se považují za takový problém pro křesťanskou víru?

Za prvé, o křížových výpravách bychom neměli hovořit jako o „křesťanských“ výpravách. Většina účastníků výprav nebyli křesťané, přestože se za křesťany prohlašovali. Kristovo jméno bylo skutky mnohých křižáků a ostatních účastníků výprav pohaněno, zneužito a vydáno v porouhání. Za druhé, křížové výpravy se odehrály zhruba v letech 1095 až 1230 našeho letopočtu. Je správné, aby se nebiblické činy takzvaných křesťanů před stovkami let stále považovaly za argument proti křesťanům?

Za třetí, a ne že by to byla adekvátní omluva, ale křesťanství rozhodně není jediným náboženstvím s násilnou minulostí. Křížové výpravy byly v podstatě reakcí na muslimskou invazi na území, které bylo původně obýváno hlavně křesťany. Mezi lety 200 a 900 našeho letopočtu byla území Izraele, Egypta, Sýrie a Turecka obývána převážně křesťanským obyvatelstvem. Jakmile došlo k vzestupu islámu, muslimové tato území přepadli a brutálně potlačovali, zotročovali, deportovali a dokonce vraždili křesťany, kteří zde žili. Reakcí na to bylo vyhlášení křížových válek římskokatolickou církví a „křesťanskými“ vladaři a králi z celé Evropy, za účelem znovunabytí území, která muslimové zabrali. Činy mnoha takzvaných křesťanů za dob křížových válek byly samozřejmě ohavné. Bible nezná žádnou omluvu nebo ospravedlnění pro dobývání území, vraždění civilistů, a ničení měst ve jménu Ježíše Krista. Zároveň je ovšem nutno říct, že islám není zrovna náboženství, které by v těchto záležitostech mohlo mluvit z pozice nevinného diváka.

Abychom to stručně shrnuli, křížové výpravy byly pokusy ke znovuobsazení území na Středním východě, která byla dobyta muslimy. Došlo k nim v 11. až 13. století. Křížové výpravy byly kruté a zlé. Mnoho lidí bylo nuceno „konvertovat“ ke křesťanství. Pokud odmítli, byli usmrceni. Celý tento koncept dobytí území pomocí války a násilí ve jménu Krista je zcela nebiblický. Mnohé věci, ke kterým během křížových výprav došlo, byly zcela v protikladu ke všemu, co křesťanská víra představuje.

Jak tedy reagovat na to, když je křesťanská víra kvůli dávným křížovým výpravám napadána ateisty, agnostiky, skeptiky a ostatními náboženstvími? Reagovat můžeme takto: 1) Chcete mě volat k odpovědnosti za věci, které spáchal kdosi, kdo žil před více než 900. lety? 2) Chcete být voláni k odpovědnosti za všechno, co páchají ostatní, kteří se prohlašují za obránce věcí, ve které věříte? Snažit se svalit vinu za křížové výpravy na všechny křesťany je stejné, jako vinit všechny muslimy z islamistického terorismu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co byly křížové výpravy?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries