settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanská věda?

Odpověď


Hnutí Křesťanská věda založila Mary Baker Eddyová (1821-1910), která byla průkopnicí nových myšlenek spirituality a zdraví. Inspirována vlastním zážitkem, kdy byla v roce 1866 uzdravena, strávila Eddyová roky studiem Bible, modlitbami, a zkoumáním různých uzdravovacích metod. Výsledkem byl uzdravovací systém, která v roce 1879 nazvala „Křesťaská věda“. Její kniha, Věda a zdraví s klíčem k Písmům, položila základy k pochopení spojitosti mezi myslí, tělem a duchem. Založila potom školu, církev, nakladatelství, a respektované noviny „The Christian Science Monitor“ (Monitor křesťanské vědy). Díky tomu, že je zde značná podobnost s jinými skupinami, mnoho lidí věří tomu, že Křesťanská věda je nekřesťanský kult.

Křesťanská věda učí, že Bůh – Otec i Matka všeho – je zcela dobrý a zcela duchovní, a že všechno Boží stvoření, včetně pravé podstaty každého člověka, je bezchybný duchovní obraz tohoto Božského aspektu. Jelikož je Boží stvoření dobré, špatné věci jako například nemoc, smrt a hřích, nemohou být součástí základní reality. Tyto zlé věci jsou naopak výsledkem života, který je oddělený od Boha. Modlitba je hlavním způsobem, jak se přiblížit k Bohu a vyléčit lidské nemoci. Tím se liší od toho, co říká Bible – ta nás učí, že člověk se rodí do hříchu, který zdědil od Adamova pádu, a že je to právě hřích, který nás od Boha odděluje. Kdyby k nám Bůh neprojevil milost tím, že Ježíš zemřel na kříži, nikdy bychom nemohli být vyléčení z nejhorší nemoci ze všech – z hříchu.

Namísto učení, že Ježíš uzdravuje naše duchovní nemoci (viz Izaiáš 53:5), vidí Křesťanská věda Ježíšovu službu svým vlastním pohledem, kdy je uzdravení důkazem toho, jak je důležité s ohledem na spasení. Následovníci Křesťanské vědy se modlí, aby si každý den více uvědomovali Boží realitu a lásku, a aby zažili – a pomohli to zažít i ostatním – uzdravující a sjednocující účinky tohoto pochopení.

Pro většinu následovníků Křesťanské vědy je duchovní uzdravení na prvním místě, a proto se obrací k modlitbě, namísto lékařským zákrokům. Vládní autority čas od času proti takovému přístupu zakročí, zvláště tehdy, když je lékařská péče odpírána nezletilým. Musíme ale říct, že neexistuje žádný církevní předpis, který by předepisoval členům, jak se mají v otázkách zdravotní péče rozhodnout.

Křesťanská věda nemá žádné služebníky. Bible a Věda a Zdraví slouží jak jako pastor, tak i učitel. Denně probíhá studium Bible, a dva vybraní řadoví členové čtou v neděli Bibli nahlas, a to v každém místním shromáždění. Církve Křesťanské vědy pořádá také týdně pravidelná setkání, na kterých její členové přednáší své zkušenosti s uzdravením a regenerací.

Ze všech „křesťanských“ kultů je „Křesťanská věda“ pojmenována nejméně přesně. Křesťanská věda není ani křesťanská, ani věda. Popírá všechny základní pravdy, které by ji dělaly „křesťanskou“. Křesťanská věda se rovněž příčí vědě, a odkazuje na mystickou spiritualitu nového věku, která má být tou pravou cestou k fyzickému a duchovnímu uzdravení. Křesťanská věda by měla být odmítnuta jako proti-křesťanský kult, jakým ve skutečnosti je.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanská věda?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries