settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o křesťanských matkách?

Odpověď


Být matkou je velmi důležitá role, kterou Bůh svěřuje mnoha ženám. Křesťanská matka má především milovat své děti (Titus 2:4-5), už proto, aby nepohaněla Pána a Spasitele, jehož jméno nosí.

Děti jsou darem od Hospodina (Žalm 127:3-5). V Titovi 2:4 se objevuje řecké slovo fileoteknos, a to v souvislosti s matkou, která miluje své děti. Toto slovo poukazuje na zvláštní druh „mateřské lásky“. Toto slovo v sobě nese asociace na starostlivost o děti, péči o ně, laskavé objetí, naplňování jejich potřeb a něžné přátelství s každým dítětem jako s jedinečným darem přijatým z Boží ruky.

V Písmu vidíme několik věcí, které jsou matkám kladeny na srdce:

Dostupnost - být k dispozici ráno, v poledne i v noci (Deuteronomium 6:6-7)

Zapojení – interakce, diskutování, společné přemýšlení a zpracovávání životních vjemů (Efezským 6:4)

Výuka – Písma a biblický světonázor (Žalm 78:5-6; Deuteronomium 4:10; Efezským 6:4)

Výchova – pomáhat dětem v rozvíjení jejich dovedností a v objevování jejich silných stránek (Přísloví 22:6) a duchovních obdarování (Římanům 12:3-8 a 1 Korintským 12)

Kázeň – učit děti bázni před Hospodinem, učit je rozlišovat, a to důsledně, s láskou, a pevně (Efezským 6:4; Židům 12:5-11; Přísloví 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15-17)

Pečovat – poskytovat jim prostředí, kde jsou ustavičně slovně podporováni, mohou se mýlit, jsou přijímáni a bezpodmínečně milováni (Titus 2:4; 2 Timoteovi 1:7; Efezským 4:29-32; 5:1-2; Galatským 5:22; 1 Petr 3:8-9)

Být příkladem v bezúhonnosti – žít podle toho, co říkáš, být příkladem, od kterého se děti mohou učit „odkoukáváním“, být ztělesněním zbožného života (Deuteronomium 4:9, 15, 23; Přísloví 10:9; 11:3; Žalm 37:18, 37).

Bible nikde neříká, že by každá žena měla být matkou. Říká nicméně to, že ty ženy, které Bůh požehnal dětmi, by měly mateřské zodpovědnosti brát velmi vážně. Matky mají v životech svých dětí jedinečnou a klíčovou roli. Mateřství není nádeničina ani nepříjemná povinnost. Stejně jako žena nosí dítě v čase těhotenství, a stejně jako se o dítě stará a krmí je v období, kdy je dítě batole, hraje i dál matka v životech svých dětí trvalou roli; ať už jsou děti v pubertě, náctiletí, dospívající či už dokonce dospělí lidé s vlastními dětmi. A přestože se úloha matky musí vyvíjet a měnit, tak láska, péče, starost a povzbuzování, které matka svým dětem dává, nikdy nemizí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o křesťanských matkách?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries