settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanská etika?

Odpověď


Křesťanská etika je dobře shrnuta listem Kolossenským 3:1-6: "Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi; neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte tedy své pozemské údy - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost i lakotu (což je modlářství), neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti."

Bible nám dává detailní instrukce o tom, jak máme žít - dává nám více, než jen seznam co máme a co nemáme dělat. Bible je vše co potřebujeme vědět o tom, jak žít křesťanský život. Nicméně Bible explicitně neříká o všech situacích, kterým budeme v našich životech čelit. Jak je potom dostatečná pro všechny etické dilemy, kterým čelíme? Tady je namístě křesťanská etika.

Věda definuje etiku jako "soubor morálních zásad, studium morálky." Odtud by byla křesťanská etika "principy odvozené z křesťanské víry, podlw kterých konáme." Zatímco Boží Slovo možná nepokrývá každou situaci které v životě čelíme, její principy nám dávají standardy kterými se musíme řídit v situacích, kde nejsou explicitní instrukce.

Například Bible neříká nic konkrétního o použití drog, a přesto na základě principů které se učíme skrze Písmo můžeme vědět, že je to něco zlé. Pro jednu věc: Bible nám říká že tělo je chrámem Ducha Svatého a že bychom ním měli slavit Boha (1 Korintským 6:19-20). My víme, co dělají drogy s tělem - ničí různé orgány - víme, že používajíc je bychom ničili chrám Ducha Svatého. A to s jistotou Boha neslaví. Bible nám také říká že máme poslouchat vrchnosti které Bůh sám ustanovil (Římanům 13:1). Vzhledem k tomu, že drogy jsou ilegální, užívajíc je se nepodrobujeme autoritám ale proti nim rebelujeme. Znamená to, že pokud budou drogy legalizovány, tak to bude ok? Ne bez porušení prvního principu.

Pomoci principů, které nacházíme v Bibli, křesťané mohou určit (etiký) směr pro každou situaci. V některých případech to bude jednoduché, jako například s pravidly křesťanského života které nacházíme v Kolossenským, 3. kapitole. V jiných případech však potřebujeme jít trochu do hloubky. Nejlepší cesta jak to dělat je modlit se nad Božím Slovem. Boží Duch přebývá v každém věřícím, a kromě jiného nás učí jak žít: "Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl" (Jan 14:26). "Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a nepotřebujete, aby vás někdo učil, ale jak vás to pomazání učí o všech věcech (a je pravdivé a není lež) a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm" (1 Janova 2:27). Takže když se modlíme nad Písmem, Duch nás povede a naučí. Ukáže nám principy na které se potřebujeme postavit v jakékoli situaci.

Zatímco Boží Slovo nepokrývá každou situaci které budeme v našich životech čelit, ono je dostatečné pro život křesťana. Pro většinu situací se můžeme prostě podívat co na to říká Bible a následovat správný směr založen na ní. V etických otázkách, kde Pímo explicitně nedává instrukce, potřebujeme vyhledat principy které by mohly být v dané situaci použity. Musíme se modlit nad Jeho Slovem, a otevřít se Jeho Duchu. Duch nás naučí a povede přes Bibli abychom našli principy na které se potřebujeme postavit abychom mohli žít jak by křesťané žít měli.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanská etika?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries