settings icon
share icon
Otázka

Křesťanská archeologie - proč je důležitá?

Odpověď


Slovo se skládá ze dvou řeckých slov — archaios, což znamená „starý“, a logos, což znamená „slovo“, „řeč“ či „poznání“; je to tedy „poznávání či studium starého (minulého)“. Archeolog je víc než jen individuum typu Indiana Jonese, který běhá po světě a hledá starobylé artefakty do muzejních sbírek. Archeologie je věda, která se zabývá studiem starobylých kultur a zachraňuje a dokumentuje historické předměty. Křesťanská archeologie je věda, která se zabývá studiem starobylých kultur, které ovlivnily křesťanství a judaismus nebo i samu křesťanskou a židovskou kulturu. Křesťanští archeologové se snaží nejenom objevit nová fakta o minulosti, ale zároveň i potvrdit to, co už o minulosti víme, a prohloubit naše chápání zvyků a obyčejů národů, které jsou v Bibli zaznamenány.

Biblické texty a další písemné záznamy jsou nejdůležitějšími kousky informací, které o historii starobylých biblických národů máme. Ale tyto záznamy samy o sobě ponechávají mnoho nezodpovězených otázek. A to je právě obor, kterým se křesťanští archeologové zabývají. Dokáží vyplnit obrázek, který vidíme z biblických záznamů jen kuse. Vykopávky starověkých skládek a opuštěných měst nám poskytly útržky a střípky, které nám o minulosti napovídají. Cílem křesťanské archeologie je potvrdit základní pravdy Starého a Nového zákona pomocí hmatatelných předmětů a artefaktů od dávných národů.

Křesťanská archeologie se stala řádným vědeckým oborem až v 19. století. Základní kameny křesťanské archeologie položili muži jako Johann Jahn, Edward Robinson a Sir Flinders Petrie. Ve 20. století se výraznou postavou stal William F. Albright- Byl to právě Albright, který do moderních debat o původu a spolehlivosti biblických vyprávění zapojil křesťanskou archeologii. Byl to Albright a jeho studenti, kdo poskytli řadu hmatatelných důkazů, které potvrdily historické události popsané v Bibli. Dnes se zdá, že je řada archeologů, kteří se Bibli snaží vyvrátit, je stejně dlouhá jako řada těch, kdo se snaží dokázat její přesnost.

Pro příklady útoků na křesťanství ze strany ateistického světa nemusíme chodit daleko. Dobrým příkladem je například většina programového obsahu v televizním kanále Discovery, např. jejich dokumentární drama „Da Vinciho kód“. Další pořady se zabývají historickou přesností Kristovy existence. Jeden program, natočený Jamesem Cameronem, například tvrdí, že hrob i pohřební schrána Ježíše byly nalezeny. Závěrem tohoto „objevu“ je samozřejmě tvrzení, že Ježíš nevstal z mrtvých. Co tvůrci programu opomněli zmínit je skutečnosti, že k objevu schrány došlo už před lety, a že už se spolehlivě prokázalo, že se nejedná o Kristovu pohřební schránu. Tyto znalosti máme právě díky tvrdé práci křesťanských archeologů.

Nejlepší možné hmatatelné informace o životě a době starobylých kultur podávají právě archeologické důkazy. Když se při vykopávkách starobylých míst uplatňují správné vědecké metody, dobereme se k informacím, které nám dají mnohem větší pochopení starobylých národů a kultur, a potvrdí rovněž biblický text. Systematické zaznamenávání těchto nálezů, zvláště pokud jsou informace celosvětově přístupné odborné veřejnosti, nám potom dává co možná nejúplnější informaci o životech těch, kdo žili v biblických časech. Křesťanská archeologie je pouze jedním z nástrojů, který badatelé mohou použít k celistvější obraně biblických vyprávění a evangelia Ježíše Krista. Když někomu říkáme o své víře, nevěřící se často ptají, jak víme, že Bible je pravdivá. Jedna z odpovědí, které můžeme poskytnout, je právě to, že díky práci křesťanských archeologů bylo potvrzeno už značné množství biblických faktů.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Křesťanská archeologie - proč je důležitá?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries