settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanská apologetika?

Odpověď


Anglické slovo “apology” (čte se "apolodži", pozn.překl.) pochází z řeckého slova, které v podstatě znamená "zastávat se, chránit". Křesťanská apologetika je tedy věda obhajující křesťanskou víru. Je mnoho skeptiků pochybujících o existenci Boha a/anebo atakujících víru v Boha Bible. Je mnoho kritiků napadajících inspiraci a neomylnost Bible. Je mnoho falešných učitelů propagujících falešné doktriny a popírajících klíčové pravdy křesťanské víry. Poslání křesťanské apologetiky je bojovat s těmito proudy a propagovat křesťanského Boha a křesťanskou pravdu.

Možná klíčovým pro křesťanskou apologetiku je 1 Petrova 3:15 " Posvěcujte však ve svých srdcích Pána Boha a buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás, a to s krotkostí a úctou". Pro křesťana není omluva, když je totálně neschopný obhajovat svou víru. Každý křesťan/křesťanka by měl/a být schopen/na obstojně prezentovat svou víru v Krista. Ne, není nutné, aby byl každý křesťan expertem v apologetike. Ale každý křesťan by měl vědět v co věří, proč v to věří, jak se o to může podělit s ostatními, a jak to obhájit proti lži a útokům.

Druhým aspektem křesťanské apologetiky, který je často ignorován, je druhá polovina 1 Petrově 3:15 "...s krotkostí a úctou". Obhajování křesťanské víry apologetikou by nikdy nemělo zahrnovat hrubost, zlobu anebo neuctivost. Praktikujíc křesťanskou apologetiku bychom měli usilovat o to být pevný v naši obhajobě a zároveň bychom měli být v naši prezentaci Kristu podobni. Pokud vyhráte debatu ale vzdálíte člověka ještě dále od Krista svým přístupem, ztratili jste smysl křesťanské apologetiky.

Existují dvě základní metody křesťanské apologetiky. První, obecně známá jako klasická apologetika, zahrnuje sdílení důkazů a svědectví o tom, že křesťanské poselství je pravdivé. Druhá, obecně známá jako "předhypotetická" apologetika, zahrnuje konfrontaci doměnek - hypotéz (předsudků, předpokladů) anti-křesťanských postojů. Zástanci těchto dvou metod křesťanské apologetiky mezi sebou často debatují o tom, která metoda je efektivnější. Zdá se být daleko více produktivním používat obě metody - v závislosti od člověka a situace.

Křesťanská apologetika prostě představuje rozumnou obranu křesťanské víry a pravdy proti těm, kdo nesouhlasí. Křesťanská apologetika je pro křesťanský život nezbytná. Nám všem je přikázáno abychom byli připraveni a vystrojeni hlásat evangelium a obhajovat naši víru (Matouš 28:18-20; 1 Petrova 3:15). To je jádro křesťanské apologetiky.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanská apologetika?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries