settings icon
share icon
Otázka

Měl by křesťan chodit k psychologovi nebo psychiatrovi?

Odpověď


Psychologové a psychiatři jsou specialisté, zabývající se oblastí duševního zdraví. Lidé jejich role často zaměňují, nebo si je pletou s ostatními specialisty z oboru duševního zdraví, jakými jsou například psychoterapeuti, psychoanalytici nebo poradci z oboru psychologie. Je velká řada profesionálů, kteří se zabývají duševním zdravím, a všechny vyžadují odbornou kvalifikaci a používají různé léčebné metody. Psychologové musejí mít doktorát z oboru psychologie, řada z nich se zaměřuje na výzkum, výuku na univerzitní úrovni a na vedení privátní poradenské praxe. Mohou také provádět různé kognitivní a emoční testy a posudky. Psychiatr je lékař, jehož specializací jsou duševní poruchy. Psychiatr je z vyjmenované řady specialistů jediný, který může předepisovat léky, a který má kvalifikaci a informace o farmaceutických přípravcích předepisovaných pro duševní zdraví.

Pokud lidé cítí, že potřebují například zjistit, zda netrpí dyslexií, nebo potřebují poradenství, měli by vyhledat pomoc psychologa. Většinou je to právě psycholog nebo jiný poradce, který lidi odkáže k psychiatrovi, potřebují-li to. Někteří psychiatři provozují poradenskou praxi, jiní pouze předepisují a kontrolují léky, a jsou v úzkém kontaktu s kolegy, kteří provádějí terapii. Stejně jako u jiných povolání, někteří psychologové nebo psychiatři jsou křesťané, někteří ne.

Křesťané se většinou ptají, jak se v těchto profesích odráží Bible. Pravdou je, že ani psychologie ani psychiatrie nejsou špatné, v tom smyslu, že by to byl hřích. Oba obory slouží dobrým a závažným účelům. Nikdo ze specialistů z oboru duševního zdraví nemá schopnost plně pochopit, jak Bůh člověka stvořil, jak funguje mysl, proč se cítíme a proč jednáme tak, jak jednáme. Na téma duševních a emočních stavů existuje spousta světských, lidských teorií, ale i v těchto oborech jsou zbožní lidé, kteří se snaží chápat lidskou mysl z biblické perspektivy. Pro křesťana je nejlepší vyhledat specialistu, který je rovněž věřící, který má znalost Písma, a ukazuje zbožný charakter. Každá rada, kterou dostaneme, musí být profiltrována Biblí, abychom – jako je tomu ostatně se vším – dokázali odlišit pravdu od falše.

Chodit k psychologovi nebo psychiatrovi není špatné. Musíme si pouze uvědomit, že specialisté na duševní zdraví pochází z mnoha různých prostředí a věří různým věcem. Ani psychologové a psychiatři, kteří jsou křesťané, nám nebudou schopni dát dokonalé odpovědi, nebo mohou být například slabší v určité oblasti znalosti Bible. Pamatujme, že první odpovědí na vše, co nás trápí, je Boží Slovo. K tomu, abychom dokázali poznat, co nám pomáhá a co nás jenom odlákává stranou, je nezbytné vyzbrojit se pravdou (Efezským 6:11-17; 1. Korintským 2:15-16). Za studium Bible pro svůj osobní růst a schopnost rozlišit dobré od špatného je zodpovědný každý křesťan. Duch Svatý použije Slovo k tomu, aby nás proměňoval do podoby Ježíše Krista, což je nejvyšším cílem každého křesťana (Efezským 5:1-2; Koloským 3:3).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Měl by křesťan chodit k psychologovi nebo psychiatrovi?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries