settings icon
share icon
Otázka

Měl by mít křesťan pojištění?

Odpověď


Křesťané se často trápí otázkou, zda by měli mít pojištění, a pokud jej mají, zda to není znakem jejich malé víry. Je dobré si tyto otázky pokládat, a jako věřící bychom měli pátrat v Písmech a nalézt odpovědi, které s dají biblicky obhájit.

Shodneme se na to, že pojištění jako takové se v Bibli nezmiňuje. Jestliže něco není konkrétně zmíněno v Božím Slovu, musíme čerpat z principů a učení, které jsou ve shodě s celým biblickým svědectvím. Po nasbírání veškerých dostupných biblických principů se mohou různí věřící dobrat k různým závěrům. Je zodpovědností každého křesťana, aby činil rozhodnutí a stál za nimi (Římanům 14:5). Fráze, použité v tomto textu, naznačují, že se od náš čeká, že budeme důkladně studovat Boží Slovo, a potom se dobereme k nějakému osobnímu, zbožnému závěru. Poslední verš v uvedené kapitole říká, že ať už je naše rozhodnutí jakékoliv, musí to být skutek víry.

Uvedeme některé biblické principy, kterými se můžeme řídit. Měli bychom poslouchat ty, kdo nad námi mají autoritu. Je-li tedy pojištění požadováno zákonem, například pojištění zodpovědnosti při řízení vozidla, musíme se podřídit. Měli bychom se starat o rodinu. To tedy znamená, že bychom měli plánovat tak, abychom rodinu do budoucna zajistili. Do toho může spadat například to, že budeme připravení na nečekané předčasné úmrtí jednoho z rodičů. Někdo se může na životní pojištění dívat jako na nedostatek víry, lásku k penězům, přehnané plánování, někdo naopak jako na moudrou správu peněz. Stav a přesvědčení každého člověka se v těchto oblastech bude lišit. Bůh je rozhodně zastáncem včasného plánování. Příběh o Jozefovi a jeho moudrém plánování ukazuje, že jeho prostřednictvím byl uchráněn nejen egyptský národ, ale také národ izraelský a tím pádem Kristovi předci (Genesis 41).

Závěr je tedy takový, že musíme sami studovat Boží Slovo a ptát se Jej, dotazovat se, co bychom měli dělat v této i v ostatních oblastech života. Židům 11:6 říká, že bez víry je nemožné se Bohu zalíbit. Měli bychom si tedy klást otázku: „dělám tím radost nebeskému Otci?“ Další verš, nad kterým bychom měli přemýšlet, je Jakub 4:17, který jasně říká, že pokud máme příležitost činit dobro, měli bychom to dělat, jinak hřešíme. Jiný verš, který se zabývá podobnou otázkou, je 1. Timoteovi 5:8, kde se říká, že pokud chceme sloužit ostatním, měli bychom začít u vlastní rodiny. Pojištění může být dobrý a vhodný nástroj, který nám může pomoct dosáhnout našeho cíle.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Měl by mít křesťan pojištění?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries