settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible na zadlužujícího se křesťana? Může si křesťan pujčovat anebo někomu půjčovat peníze?

Odpověď


Pavel nám naložil v Římanům 13:8 dlužit jedině a výlučně lásku - je to silná připomínka Božího odporu ke všem formám pohledávek, které nejsou zaplacené včas (podívej také Žalm 37:21). Zároveň, Bible nezakazuje explicitně jakoukoli formu dluhu. Bible varuje před dluhy a vychvaluje cnost nezadlužit se, ale nezakazuje dluh doslovně. Bible má ostrá slova odsouzení pro ty, kdo půjčujou a potom zneužívají ty, kteří jim jsou zavázáni v dluhu, no dlužníky neodsuzuje.

Někteří lidé mají námitky roti jakémukoli úroku z úvěru, ale několik krát v Bibli vidíme že přiměřený úrok je namístě (Přísloví 28:8; Matouš 25:27). V starověkém Israeli Zákon zakazoval takový úrok z úvěru, který by udělal člověka velmi chudým (Leviticus 25:35-38). Tento zákon měl mnoho sociálních, finančních a duchovních důsledků, dva z nich jsou obzvlášť hodny zmínky. První: tento zákon skutečně pomáhal chudým, aby se jejich situace nezhoršila. Bylo dostatočně zlé spadnout do bídy, natož ještě se ponížit a hledat pomoc. Kromě toho když se ke splácení dluhu přidá úrok, láskavost bude víc bolet jako pomáhat.

Po druhé, zákon učil důležtým duchovním zákonům. Pro věřitele byl akt milosti vzdát se úroku od chudého člověka. On nemohl použít peníze které chudému půjčil. To byl hmotný způsob vyjádřit vděk k Bohu za jeho milosrdenství: že z milosti neuvalil na Jeho lidi úrok. Stejně jako Bůh milosrdně přivedl Židy z Egypta když byli nic než otroci bez groše, a dal jim zemi do vlastnictví (Leviticus 25:38), tak On očekává vyjádřit podobnou laskavost k jejich vlastním chudým spoluobčanům.

Křesťané jsou v stejné situaci. Životem, smrtí a vzkříšením Ježíše byl zaplacen náš hřích - dluh k Bohu. Nyní, pokud máme možnost, můžeme pomoci jiným v jejich nouzi, zejména spoluvěřícím, půjčkou - která nevystupňuje jejich problémy. Ježíš dal dokonce podobenství o dvou věřitelích a jejich postoj k odpuštění (Matouš 18:23-35).

Bible půjčování peněz ani výslovně nezakazuje ani neomlouvá. Biblická moudrost nás učí že jít do dluhu zpravidla není dobré. Dluh z nás v podstatě dělá otroky tomu, kto nám poskytuje půjčku. Ale zas někdy jít do dluhu je "nutné zlo". Dokud jsou peníze zpravovány moudře a splátky dluhu zvládnutelné, Křesťan si může vzít břemeno finanční půjčky - jestli je to ovšem nutné.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible na zadlužujícího se křesťana? Může si křesťan pujčovat anebo někomu půjčovat peníze?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries